Kỳ thi SAT 2016 khi du học Mỹ có gì mới?

Kỳ thi SAT là kỳ thi chuẩn hóa cho việc tuyển sinh vào một số trường đại học tại Mỹ. Kỳ thi này được quản lý bởi tổ chức phi lợi nhuận College Board và được phát triển bởi ETS – Educational Testing Service.

Những điểm mới nhất về kỳ thi SAT khi du học Mỹ 2016

1. Điểm tổng tối đa là 1600:

Bài thi SAT sửa đổi chỉ bao gồm 2 phần: Đọc/Viết và Toán. Từ năm 2005, tổng điểm của bài thi SAT là 2400. Tuy nhiên, từ năm 2016 số điểm tổng cho một bài thi SAT là 1600.

2. Không phạt điểm đối với câu trả lời sai: Khác với kỳ thi SAT hiện tại, các thí sinh dự thi SAT từ năm 2016 sẽ không bị trừ điểm đối với câu trả lời sai. Do đó, thí sinh dự thi SAT được khuyên nên trả lời hết mọi câu hỏi và đừng ngần ngại đưa ra suy đoán đối với những câu không biết chắc đáp án. Bên cạnh đó, hầu hết các câu hỏi trong bài thi SAT sửa đổi sẽ có 4 đáp án để lựa chọn thay vì 5 đáp án như hiện tại.

3. Bài luận tùy chọn: Thay vì được tính vào điểm của phần thi Viết như hiện nay, luật thi SAT sửa đổi quy định rằng viết luận sẽ trở thành phần thi tự chọn và điểm của bài luận sẽ được chấm một cách riêng biệt (như quy định của kỳ thi ACT hiện nay). Nội dung của bài luận không còn tập trung để bảo vệ ý kiến bản thân như kỳ thi cũ nhưng nhấn mạnh vào vấn đề phân tích lập luận của tác giả. Đề thi tiểu luận sẽ sớm được công bố trước thời hạn và bài làm của thí sinh sẽ không được công bố trước đó

Kỳ thi SAT 2016 khi du học Mỹ có gì mới?
4. Ít từ vựng hơn: Trong bài thi SAT mới, dạng câu hỏi điền vào chỗ trống sẽ được lược bỏ. Thay vào đó là hình thức câu hỏi về cách sử dụng từ vựng trong ngữ cảnh với những từ vựng khá phổ biến. 5. Đọc đồ thị: Ngoài những câu hỏi đọc hiểu quen thuộc, một số câu hỏi trong phần thi Đọc sẽ đi kèm với biểu đồ và yêu cầu các thí sinh phải đọc chúng.

6. Toán học thực tế: Các câu hỏi trong phần thi toán sẽ nhấn mạnh vào các tính huống có thể áp dụng trong thực tế. Sẽ có nhiều câu hỏi hơn về đại số, ít câu hỏi hơn về hình học và một số ít câu hỏi về lượng giác. 7. Không cho phép sử dụng máy tính: Phần thi phần trăm trong bài thi Toán sẽ không cho phép thí sinh được sử dụng máy tính.

Tin tức liên quan

Đăng ký tư vấn