Danh sách các trường đại học hàng đầu Singapore

Danh sách sau bao gồm các trường đại học hàng đầu Singapore 2012-2013 với các chương trình và khóa học cao đẳng, cử nhân và thạc sĩ, các chứng chỉ dự bị đại học và sau đại học. Những bằng, chứng chỉ này được đánh giá cao trên toàn thế giới, đặc biệt ở các chương trình MBA, Y tế, Kỹ thuật, Nghệ thuật & Thiết kế, Điện ảnh & Truyền thông. Hiện có khoảng 14 trường đại học tại Singapore, trong đó phải kể đến Đại học Quốc gia Singapore, Đại học kĩ thuật Nanyang, Đại học quản lý Singapore, Đại học SIM, Đại học James Cook Singapore nằm trong số những trường đại học tốt nhất thế giới với các chương trình MBA, Kĩ thuật và Công nghệ xuất sắc.

1.Học viện Quản lý và Kĩ thuật Auston

Danh sách các trường đại học hàng đầu Singapore
Các chương trình học chính (Chương trình cử nhân, kĩ thuật học trong 8-12 tháng và chương trình thạc sĩ học trong 18 tháng):
 • Cử nhân: Kinh tế và Marketing; Quản trị Kinh doanh và Nhân lực; Quản trị Kinh doanh và Bán hàng; Kinh tế và Tài chính; Giao nhận vận tải
 • Kĩ thuật: Khoa học máy tính; Công nghệ thông tin; Công nghệ thông tin kinh tế; Điện tử và Điện lạnh
 • Thạc sĩ: Quản trị kinh doanh trong kinh doanh quốc tế; Quản trị kinh doanh trong quản trị kĩ thuật; Quản trị kinh doanh trong giao nhận vận tải và chuỗi cung ứng; Quản trị kinh doanh trong công nghệ thông tin; Quản trị kinh doanh quản trị hàng không

2.Học viện Quản lý Đông Á (EASB)

Học viện Quản lý Đông Á (EASB)
Các chương trình học:
 • Tiến sĩ: Quản trị Kinh doanh
 • Thạc sĩ: Quản trị Khách sạn; Quản trị Du lịch qua mạng; Quản trị Dịch vụ công cộng; Quản trị Dự án; Tài chính; Quản trị Nhân lực; Marketing; Kế hoach chiến lược; Kế toán chuyên sâu (MPA)
 • Cử nhân: Quản trị Kinh doanh; Quản lý và Marketing; Quản trị Du lịch; Quản trị Du lịch và Khách sạn; Kế toán; Tài chính – Ngân hàng; Thương mại; Kinh tế học; Tài chính; Quản trị Chuỗi cung ứng

3.Trường Kĩ thuật và Quản lý Fortune (FSTM)

(Cao đẳng nâng cao học 1.5 năm, Dự bị đại học học 9 tháng). Các chương trình học:
 • Cao đẳng nâng cao: Quản trị Kinh doanh; Hệ thống Thông tin Kinh tế; Quản trị Du lich, Lữ hành và Khách sạn
 • Dự bị đại học Quản trị Kinh doanh: Lí thuyết và thực hành Kinh tế

4.Viện Khoa học Công nghệ Đức (GIST):

Các chương trình học:
 • Thạc sĩ: Khoa học Vũ trụ; Khoa học Công nghệ hóa; Thiết kế Vi mạch; Vi điện tử; Khoa học Vận tải và Giao nhận

5.Đại học James Cook Singapore:

Các chương trình học:
 • Cử nhân: Kinh tế; Công nghệ thông tin
 • Cử nhân Danh dự (Tâm lý học)
 • Thạc sĩ: Quản trị Kinh doanh; Quản trị lữ hành và Khách sạn quốc tế; Tâm lý học (Lâm sàng); Điều hành Quản trị Kinh doanh/ Quản trị lữ hành và Khách sạn quốc tế; Hướng dẫn và Tư vấn
 • Tiến sĩ Tâm lý học (Lâm sàng)

6.Kaplan:

Các chương trình học:
 • Cử nhân Danh dự: Tâm lý học; Kế toán; Quản trị Kinh doanh; Quản trị Truyền thông & Thông tin
 • Cử nhân Thương mại với hai chuyên ngành chính là Quản trị Lữ hành & Khách sạn và Quản trị Marketing
 • Cử nhân Khoa học: IT với hai chuyên ngành chính là Quản trị Hệ thống Thông tin và Khoa học Máy tính; Quản trị Tài chình và Kế toán; Quản lý
 • Cử nhân Khoa học Danh dự Tài chính
 • Cử nhân Kinh tế: Quản trị Kinh doanh; Quản lý; Marketing; Kế toán Chuyên sâu; Quản trị Lữ hành
 • Kĩ thuật: Điện tử; Điện lạnh; Cơ khí
 • Thạc sĩ: Quản trị Kinh doanh; Điều hành Quản trị Kinh doanh; Kĩ thuật (Quản trị Kĩ thuật và Công nghệ); Quản trị Chuỗi cung ứng và Vận tải
 • Thạc sĩ Khoa học: Tài chính; Quản trị Nhân lực; Quản lý; Marketing

7.Viện Quản lý Phát triển Singapore:

Các chương trình học:
 • Tiến sĩ: Quản trị Kinh doanh
 • Thạc sĩ: Quản trị Kinh doanh; Kinh doanh Quốc tế; Quản trị Khách sạn và Du lịch quốc tế
 • Thạc sĩ Khoa học về Quản lý: Tài chính - Ngân hàng; Marketing
 • Thạc sĩ Danh dự về Truyền thông đa phương tiện
 • Cử nhân Khoa học Danh dự về Quản trị Đầu tư và Ngân hàng; Quản trị Thiết bị y tế; Quản trị Khách sạn và Du lịch quốc tế; Điện toán Kinh tế
 • Cử nhân: Truyền thông; Kinh tế ( Marketing); Kinh tế (Quản trị Sự kiện và Hội nghị); Quản trị Kinh doanh ( Chuyên về Kinh doanh quốc tế); Kĩ thuật Cơ khí; Công nghệ thông tin ( Bảo mật máy tính và Quản trị mạng và Thiết kế)
 • Cao đẳng: Quản trị Nhân lực; Kế toán; Công nghệ thông tin; Quản trị Khách sạn và Du lịch
 • Cao đẳng nâng cao về Truyền thông đa phương tiện

8.Đại học Công nghệ Nanyang

Các chương trình học:
 • Cử nhân: Kế toán, Kinh doanh, Quản trị Kinh doanh, Hình động kĩ thuật số, Truyền thông, Khoa học Máy tính,
 • Cử nhân Danh dự: Giáo dục
 • Cử nhân Kĩ thuật: Không gian vũ trụ, Công nghệ Sinh học, Kĩ thuật Dân dụng, Kĩ thuật Máy tính; Kĩ thuật cơ khí
 • Cử nhân Khoa học: Khoa học Sinh học
 • Thạc sĩ: Tài chính; Kĩ thuật Tài chính; Điều hành; Kĩ thuật Dân dụng, Kĩ thuật Môi trường, Quản trị Kinh doanh: Hàng hải; Hệ thống Thông tin; Tin sinh học; Mạng & Phần mềm Truyền thông; Kĩ thuật Truyền thông; Tự động hóa & Kiểm soát Máy tính; Điện tử; Kĩ thuật Năng lượng; Kĩ thuật Sinh học; Kĩ thuật Cơ khí

9.Đại học Quốc gia Singapore:

Các chương trình học:
 • Tiến sĩ: Máy tính
 • Thạc sĩ Danh dự: Thiết kế Đô thị
 • Thạc sĩ: Quản lý; Quản trị Kinh doanh; Phẫu thuật Thẩm mĩ; Dược phẩm; Kĩ thuật Sinh học; Kĩ thuật Hóa học; Kĩ thuật Dân dụng; Kĩ thuật Điện tử; Kĩ thuật Cơ khí; Máy tính
 • Cử nhân Danh dự: Thiết kế Công nghiệp; Kiến trúc; Máy tính
 • Cử nhân: Quản trị Kinh doanh; Kế toán; Phẫu thuật Thẩm mĩ; Y dược, Dược phẩm; Sinh học
 • Cử nhân Kĩ thuật: Kĩ thuật Máy tính; Kĩ thuật Dân dụng; Điện tử
 • Cao đẳng: Công nghệ Sinh học
10.Học viện PSB
Các chương trình học:
 • Thạc sĩ: Quản trị Kinh doanh; Quản trị Kinh doanh – Tài chính; Quản trị Kinh doanh (Học bán thời gian);
 • Cử nhân Khoa học Danh dự: Kinh tế; Kinh tế - Quản trị Nhân lực
 • Cử nhân: Kinh tế - Quản lý & Marketing; Kinh tế - Marketing & Du lịch; Thương mại – Kế toán; Thương mại – Tài chính; Thương mại – Marketing; Thương mại – Chuỗi cung ứng; Công nghệ Thông tin
 • Cử nhân Kĩ thuật: Điện tử, Cơ khí; Cơ điện tử
 • Cử nhân Khoa học: Khoa học hóa sinh; Hóa học
 • Cao đẳng: Tâm lý học

Tin tức liên quan

Đăng ký tư vấn