Du học Úc – Giới thiệu học bổng AAS 2013 niên khóa 2014 (phần 1)

1. Học bổng Australia và học bổng Chính phủ Australia do AusAID quản lý là gì?

Trả lời: Học bổng Australia là sáng kiến đã được cựu Thủ tướng Australia công bố vào tháng 11 năm 2009 nhằm mục đích hợp nhất các chương trình học bổng quốc tế của Australia thành một chương trình duy nhất. Học bổng Australia nhằm mục đích thúc đẩy phát triển kiến thức, liên kết giáo dục và mối quan hệ bền vững giữa Australia và các nước láng giềng thông qua các chương trình học bổng chung của Australia. Trong tương lai, sáng kiến Học bổng Australia sẽ xây dựng một đội ngũ các nhà lãnh đạo trên thế giới có mối liên hệ chặt chẽ với Australia.

Du học Úc – Giới thiệu học bổng AAS 2013 niên khóa 2014 (phần 1)
Du học Úc - Học bổng AAS 2013Học bổng Australia hợp nhất Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia (AusAID) và Bộ Giáo dục, Nghiên cứu, Khoa học, Sáng chế, và Ngành nghề (DIIRSTE) dưới một chương trình Học bổng Australia. Tại Việt Nam, học bổng Chính phủ Australia do AusAID quản lý bao gồm Học bổng Chính phủ Australia (AAS) và Học bổng Australia Ngắn hạn (AAF). Học bổng Endeavour do DIIRSTE tại Australia và Cơ quan Giáo dục Quốc tế Australia (AEI) tại Việt Nam quản lý. Để biết thêm thông tin xin truy cập các trang web sau: www.australiaawards.gov.auwww.ausaid.gov.au/australia-awardswww.asdiv.edu.vnhttp://www.innovation.gov.au/InternationalEducation/EndeavourAwards/Pages/default.aspx

2. Học bổng Chính phủ Australia (AAS) là gì?

Trả lời: Học bổng Chính phủ Australia (AAS) là Học bổng Australia dài hạn do AusAID quản lý. AAS là một cấu phần quan trọng của chương trình viện trợ song phương của Australia cho Việt Nam, được trao tặng hằng năm để đáp ứng ưu tiên về nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam và phát triển các mối liên kết giữa Việt Nam và Australia. Tối đa 200 người đạt Học bổng Chính phủ Australia xuất sắc trên toàn thế giới sẽ được trao cơ hội tham gia chương trình đào tạo Năng lực Lãnh đạo. Không có quy trình xét tuyển riêng biệt cho chương trình này. Chương trình Năng lực Lãnh đạo sẽ tập hợp toàn bộ người tham gia chương trình tại Australia để đào tạo về kỹ năng lãnh đạo, thảo luận về phát triển và có cơ hội xây dựng hệ thống mạng lưới hữu hiệu. Trong vòng tuyển chọn 2013/niên khóa 2014, tối đa 250 suất học bổng sau đại học AAS sẽ được trao cho các ứng viên Việt Nam đạt học bổng để học tập tại một trường đại học Australia theo lựa chọn của họ. Để có thêm thông tin về Học bổng Australia ngắn hạn (AAF), xin tham khảo câu hỏi thường gặp 3 phía dưới.

3. Có những học bổng ngắn hạn nào để học tập tại Australia?

Trả lời: Học bổng ngắn hạn được trao theo chương trình Học bổng Australia ngắn hạn (AAF). Học bổng AAF nhằm mục đích phát triển các cá nhân đang nắm cương vị lãnh đạo hoặc có tố chất lãnh đạo làm việc trong các lĩnh vực ưu tiên để tăng cường năng lực thể chế của các nước đối tác và để thúc đẩy các mục tiêu chính sách quan trọng trong khu vực. AAF được thiết kế để trao cơ hội học tập, nghiên cứu ngắn hạn và các chương trình nghiệp vụ tại Australia. Hồ sơ xin AAF sẽ được các tổ chức Australia nộp 2 lần một năm. Các tổ chức tại Australia hợp tác với các cơ quan đối tác của các quốc gia hội đủ điều kiện như Việt Nam đề cử ứng viên tham gia chương trình đào tạo. Các chương trình AAF được lựa chọn thông qua một quy trình xét tuyển cạnh tranh. Để biết thêm thông tin, xin truy cập: www.australiaawards.gov.au

4. Các điều kiện hợp lệ nộp hồ sơ xin học bổng AAS là gì?

Trả lời: Để có đủ điều kiện để nộp đơn xin học bổng ADS, bạn phải:
  • là công dân Việt Nam, đang cư trú tại Việt Nam tại thời điểm nộp hồ sơ.
  • không được kết hôn hoặc đính hôn/sống như vợ chồng với một người có quốc tịch hoặc có thường trú dài hạn tại Australia hoặc New Zealand, không được mang quốc tịch hoặc có quyền cư trú dài hạn ở bất kỳ quốc gia nào khác.
  • hiện không phải là nhân sự thuộc biên chế quân đội.
  • không xin học bổng Australia dài hạn khác trừ khi đã rời khỏi Australia một thời gian bằng hai lần tổng thời gian học tập tại Australia (ví dụ, một người trước đây đạt học bổng Australia và học tại Australia trong hai năm sẽ chỉ có thể nộp đơn xin học bổng Australia khác sau khi đã ở Việt Nam 4 năm.)
  • có bằng đại học chính quy (đối với ứng viên bậc Thạc sỹ) hoặc bằng Thạc sỹ (đối với ứng viên bậc Tiến sỹ).
  • thuộc về một trong 3 nhóm đối tượng học bổng sau đây và đáp ứng các yêu cầu liên quan: 1. Các cán bộ cơ quan địa phương và người làm trong lĩnh vực phát triển; 2. Các cán bộ cơ quan Trung ương; 3. Giảng viên đại học/cao đẳng (bao gồm cả giảng viên tiếng Anh) và cán bộ nghiên cứu.
  • cam kết trở lại làm việc tại Việt Nam ít nhất hai năm sau khi hoàn thành khóa học tại Australia.
  • có tối thiểu hai năm kinh nghiệm làm việc phù hợp tại Việt Nam, trừ những ứng viên có hoàn cảnh khó khăn (Câu hỏi thường gặp 6) chỉ yêu cầu có tối thiểu 12 tháng kinh nghiệm phù hợp (phải cung cấp bằng chứng về kinh nghiệm làm việc tại thời điểm nộp hồ sơ).
Du học Úc – Giới thiệu học bổng AAS 2013 niên khóa 2014 (phần 2)

Tin tức liên quan

Đăng ký tư vấn