Du học Úc – Giới thiệu học bổng AAS 2013 niên khóa 2014 (phần 2)

Du học Úc – Giới thiệu học bổng AAS 2013 niên khóa 2014 (phần 1)

Du học Úc – Giới thiệu học bổng AAS 2013 niên khóa 2014 (phần 2)
Học bổng du học Úc

6. Tôi có đủ điều kiện là đối tượng nộp đơn có hoàn cảnh khó khăn?

Trả lời: Những ứng viên có hoàn cảnh khó khăn bao gồm:
 • Người khuyết tật;
 • Người đến từ các huyện/tỉnh nghèo theo quy định.
 • Ứng viên đến từ các huyện/tỉnh nghèo theo quy định là những người (i) sinh ra ở HOẶC học ở trường trung học tại một trong các huyện và tỉnh nghèo theo quy định VÀ (ii) đang làm việc tại một trong các huyện/tỉnh đó. Ứng viên là người dân tộc sẽ được coi là ứng viên có hoàn cảnh khó khăn nếu đáp ứng những yêu cầu trên của người đến từ các huyện/tỉnh nghèo theo quy định. Đối với các ứng viên có hoàn cảnh khó khăn, các điều kiện hợp lệ xét học bổng đặc biệt như sau: 1. Điểm tốt nghiệp trung bình tối thiểu 6.0 2. Một năm kinh nghiệm làm việc phù hợp 3. Không yêu cầu IELTS tại thời điểm nộp hồ sơ (nhưng qua vòng sơ tuyển phải tham gia kỳ thi IELTS Tuyển chọn đầu vào và phải đạt điểm tối thiểu theo quy định của nhóm hồ sơ tương ứng– tham khảo Câu hỏi thường gặp 5). Các ứng viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ phải cung cấp bằng chứng tại thời điểm nộp hồ sơ về nơi sinh, trường trung học đã tốt nghiệp, nơi làm việc hiện tại và/hoặc khuyết tật cụ thể.

7. Những thay đổi lớn của học bổng AAS vòng tuyển chọn 2013/niên khóa 2014 so với vòng tuyển chọn 2012/niên khóa 2013 là gì?

Trả lời: Có một số thay đổi về quy định và điều kiện hợp lệ đối với ứng viên có hoàn cảnh khó khăn (Câu hỏi thường gặp 6):
 • Các ứng viên có hoàn cảnh khó khăn được áp dụng trên cả ba nhóm đối tượng của học bổng.
 • Các ứng viên có hoàn cảnh khó khăn chỉ phải đạt điểm tốt nghiệp trung bình tối thiểu 6.0.
 • Các ứng viên có hoàn cảnh khó khăn không phải có điểm IELTS tại thời điểm nộp hồ sơ.
 • Các ứng viên có hoàn cảnh khó khăn nếu qua vòng sơ tuyển sẽ phải thi IELTS Tuyển chọn và đạt điểm yêu cầu tối thiểu tương ứng với nhóm đối tượng học bổng của mình (tham khảo Câu hỏi thường gặp 5 để biết thông tin về yêu cầu đối với các nhóm đối tượng học bổng).

8. Các yêu cầu để nộp đơn xin học bổng Tiến sỹ và Thạc sỹ nghiên cứu là gì?

Trả lời: Bạn PHẢI thuộc về và chỉ có thể nộp đơn theo nhóm 3: 1. Giảng viên bậc đại học làm việc tại một trường đại học, học viện, trường cao đẳng. 2. Giảng viên tiếng Anh đại học/cao đẳng. 3. Cán bộ nghiên cứu làm việc tại trường đại học, viện nghiên cứu hoặc trung tâm nghiên cứu. Ứng viên bậc Tiến sỹ phải có bằng Thạc sỹ và ứng viên Thạc sỹ nghiên cứu phải có bằng đại học chính quy. Ứng viên Tiến sỹ và Thạc sỹ nghiên cứu phải:
 • Đạt điểm tổng IELTS tối thiểu 5.5 (hoặc điểm TOEFL iBT tương đương) tại thời điểm nộp hồ sơ. (Giảng viên tiếng Anh cũng phải đạt yêu cầu IELTS tối thiểu 5.5)
 • Nộp một bản tóm tắt đề cương nghiên cứu tại thời điểm nộp hồ sơ
 • Có điểm tốt nghiệp trung bình tối thiểu 7.0 GPA tại thời điểm nộp hồ sơ
 • Có ít nhất hai thư giới thiệu học thuật
 • Cung cấp một danh mục các bài báo/nghiên cứu phù hợp.
 • Ứng viên Tiến sỹ phải nộp bằng chứng họ đã được một giáo sư ủng hộ về mặt nguyên tắc đối với đề tài nghiên cứu của họ (tức là bản sao các email và thư tín liên quan phải được nộp cùng hồ sơ xin học bổng). Ủng hộ về mặt nguyên tắc tức là ứng viên phải có bằng chứng đã liên hệ với một giáo sư và đã được giáo sư ghi nhận tính khả thi của đề cương nghiên cứu của họ. Ứng viên Thạc sỹ nghiên cứu phải cung cấp bằng chứng đã liên lạc với giáo sư hướng dẫn của một trường đại học Australia tại thời điểm nộp hồ sơ. Hồ sơ xin học bổng Tiến sỹ và Thạc sỹ nghiên cứu theo nhóm 1 và 2 sẽ được coi là không hợp lệ. Tài liệu hướng dẫn tìm giáo sư hướng dẫn và cách viết đề cương nghiên cứu có thể tải tại đây.

9. Ứng viên bậc Tiến sỹ phải có bài báo trên một tạp chí khoa học/chuyên nghiệp thì mới để đủ điều kiện xin học bổng giống như trong những vòng học bổng trước?

Trả lời: Không. Đây không còn là một điều kiện hợp lệ đối với các ứng viên bậc Tiến sỹ,họ không còn phải nộp bài báo đăng trên tạp chí "khoa học". Tuy nhiên, ứng viên bậc Tiến sỹ phải nộp một danh mục các bài báo có liên quan trong hồ sơ của họ. Ứng viên bậc Tiến sỹ khi qua vòng sơ tuyển và vào vòng phỏng vấn sẽ phải mang bản sao của các bài báo đã kê khai. Chất lượng và loại tạp chí các bài báo được đăng sẽ là một yếu tố quan trọng trong việc đánh giá trình độ chuyên môn của ứng viên để trao học bổng bậc Tiến sỹ.

10. Các yêu cầu đối với cán bộ cơ quan Trung ương để nộp hồ sơ xin học bổng AAS 2013 là gì?

Trả lời: Bạn phải là nhân viên toàn thời gian trong 30 cơ quan Trung ương thuộc Chính phủ. Bạn phải có hai năm kinh nghiệm làm việc liên tục và phù hợp trong cơ quan hiện tại và đáp ứng các yêu cầu nộp hồ sơ khác của nhóm 2. Bạn phải nộp một Thư ủng hộ của cơ quan cùng với hồ sơ của bạn.

Tin tức liên quan

Đăng ký tư vấn