Du học Úc – Giới thiệu học bổng AAS 2013 niên khóa 2014 (phần 4)

Du học Úc – Giới thiệu học bổng AAS 2013 niên khóa 2014 (phần 1)Du học Úc – Giới thiệu học bổng AAS 2013 niên khóa 2014 (phần 2)Du học Úc – Giới thiệu học bổng AAS 2013 niên khóa 2014 (phần 3)
Du học Úc – Giới thiệu học bổng AAS 2013 niên khóa 2014 (phần 4)
Du học Úc – Giới thiệu học bổng AAS 2013 niên khóa 2014 (phần 4)

18. Yêu cầu kinh nghiệm làm việc phù hợp 2 năm sẽ được tính như thế nào?

Trả lời: Hai năm kinh nghiệm làm việc phù hợp được tính từ ngày tốt nghiệp đến ngày mở vòng học bổng. Thời gian làm việc phải được chứng minh bằng hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng chính thức đối với công chức nhà nước. Tất cả các ứng viên AAS, trừ trường hợp là người nộp đơn có hoàn cảnh khó khăn, PHẢI có hai năm kinh nghiệm làm việc phù hợp gần đây tại Việt Nam tại thời điểm nộp hồ sơ. Đối với ứng viên Nhóm 2, hai năm kinh nghiệm làm việc phải liên tục trong cơ quan hiện tại. Thời gian thử việc sẽ được tính trong hai năm đó. Ứng viên có hoàn cảnh khó khăn không cần phải có kinh nghiệm làm việc đủ 2 năm nhưng phải có ít nhất 12 tháng kinh nghiệm làm việc.âu hỏi thường gặp 6) phải chứng minh ít nhất 12 tháng kinh nghiệm làm việc phù hợp trong hợp đồng lao động và Thư ủng hộ của cơ quan.

21. Tôi nộp đơn xin học bổng và các tài liệu bắt buộc bổ sung như thế nào?

Trả lời: Tất cả các ứng viên phải nộp hồ sơ trực tuyến cùng với tài liệu bổ sung muộn nhất là đến hết 31 tháng Ba năm 2013 Hồ sơ xin học bổng giấy sẽ không được chấp nhận và sẽ được coi là không hợp lệ. Không yêu cầu ứng viên gửi bản sao giấy của hồ sơ trực tuyến đến văn phòng ASDiV.

22. Tôi phải nộp những tài liệu bắt buộc bổ sung nào?

Trả lời: Bạn phải nộp toàn bộ những tài liều có trong danh mục sau đây cùng với đơn xin học bổng trực tuyến.
 • Một bản sao công chứng bằng cấp chính quy
 • Một bản dịch công chứng bằng cấp chính quy (nếu không phải bằng tiếng Anh)
 • Một bản sao công chứng bảng điểm chính quy
 • Một bản dịch công chứng bảng điểm chính quy (nếu không phải bằng tiếng Anh)
 • Một bản sao công chứng giấy tờ chứng minh quốc tịch (hộ chiếu HOẶC chứng minh thư nhân dân)
 • Một bản sao công chứng giấy khai sinh gốc
 • Một bản dịch công chứng giấy khai sinh gốc
 • Một bản sao công chứng hợp đồng làm việc để chứng minh kinh nghiệm làm việc
 • Một bản Lý lịch tự thuật dán ảnh 4x6 đóng dấu của cơ quan hiện tại hoặc trước đây (tải mẫu tại đây)
 • Một thư ủng hộ của cơ quan, đóng dấu của cơ quan hiện tại hoặc trước đây (tải mẫu tại đây)
 • Một (1) thư giới thiệu học thuật đối với tất cả các ứng viên Thạc sỹ hệ tập trung (tải mẫu tại đây)
 • Hai (2) thư giới thiệu học thuật đối với ứng viên Thạc sỹ nghiên cứu và Tiến sỹ (tải mẫu tại đây)
 • Một danh mục các bài báo phù hợp đối với ứng viên Thạc sỹ nghiên cứu và Tiến sỹ
 • Chứng chỉ trình độ tiếng Anh (IELTS hoặc TOEFL iBT tương ứng) còn hiệu lực, có ngày thi vào hoặc sau ngày 01 tháng Hai năm 2011 đối với ứng viên Nhóm 2 và 3, và nếu có (nhưng không bắt buộc) đối với Nhóm 1. Xin lưu ý ứng viên là người khuyết tật ở cả 3 nhóm không cần nộp chứng chỉ IETLS tại thời điểm nộp hồ sơ (tuy nhiên tại kỳ thi tiếng Anh tuyển chọn do AusAID tài trợ, các ứng viên này phải đạt điểm tiếng Anh theo yêu cầu của nhóm để vào vòng phỏng vấn).
 • Một bản tóm tắt đề cương nghiên cứu đối với ứng viên bậc Tiến sỹ và Thạc sỹ nghiên cứu
 • Bằng chứng về việc ứng viên đã liên lạc với giáo sư hướng dẫn đối với các ứng viên Thạc sỹ nghiên cứu và Tiến sỹ
 • Giấy chứng nhận thành tích/giải thưởng ở cấp quốc gia hoặc giấy khen toàn khóa bậc đại học (nếu có)
 • Ứng viên là người khuyết tật được chứng nhận phải nộp bằng chứng về khuyết tật
 • Ứng viên là người có hoàn cảnh khó khăn phải nộp bằng chứng về tình trạng khó khăn nếu chưa được cung cấp trong các tài liệu bổ sung, ví dụ như bảng điểm trung học phổ thông
23. Hồ sơ xin học bổng được xét tuyển như thế nào?Trả lời: Hội đồng Tuyển chọn (JSC) bao gồm đại diện của AusAID và Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET) xét tuyển học bổng AAS và đề cử những người đạt học bổng xuất sắc để tham gia Chương trình Năng lực Lãnh đạo của Học bổng Australia để Canberra quyết định. Quy trình xét tuyển bao gồm vòng phỏng vấn đối với tất cả các ứng viên đã qua vòng sơ tuyển. Ứng viên được xét tuyển qua trên cơ sở thành tích cá nhân, sự minh bạch và cơ hội tiếp cận công bằng và xét đến các yếu tố sau:
 • Kết quả học tập
 • Phẩm chất cá nhân và nghiệp vụ
 • Sự phù hợp giữa khoá học được lựa chọn với công việc hiện tại và/hoặc mục tiêu nghề nghiệp
 • Khả năng đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam
 • Tố chất và tiềm năng lãnh đạo

24. Cơ quan nào có thể xác nhận bảng điểm đại học?

Trả lời: Bảng điểm Đại học có thể do Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Trưởng Phòng Đào tạo, Phó trưởng phòng Đào tạo hoặc cơ quan công chứng nhà nước xác nhận.

25. Học bổng AAS cho phép học những ngành gì?

Trả lời: Những ngành học ưu tiên cho các ứng viên Việt Nam bao gồm:
 • Nông nghiệp và Khoa học ứng dụng
 • Chăn nuôi
 • Truyền thông
 • Phát triển cộng đồng
 • Nghiên cứu phát triển
 • Kinh tế (Thương mại quốc tế, Kinh tế Nông nghiệp và Kinh tế Phát triển)
Khuyết tật
 • Giáo dục (Quản lý giáo dục, Giáo dục từ xa, giảng dạy tiếng Anh)
 • Môi trường (Quản lý tài nguyên, Biến đổi khí hậu, Quản lý chất thải)
 • Quản lý tài chính
 • Lâm nghiệp
 • Quản trị nhà nước(Quản lý công, Chính sách công, Luật)
Giới
 • Y tế (Y tế công cộng, Điều dưỡng, HIV/AIDS, Dịch tễ học)
 • Phát triển nguồn nhân lực
Nhân quyền
 • Cơ sở hạ tầng (Quản lý dự án, Kỹ thuật, Quy hoạch đô thị)
 • Khoa học biển
 • Công tác xã hội
 • Tội phạm xuyên quốc gia (Chống buôn bán người, Chống buôn ma túy)
Hỗ trợ khuyết tật, Giới và Nhân quyền là những ngành học được ưu tiên. Lưu ý học bổng AAS không tài trợ cho các khóa học Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA), Công nghệ thông tin về phần cứng và lập trình phần mềm, Y khoa, và Dược.

26. Khóa học mà ứng viên lựa chọn có cần phải trùng với lĩnh vực học tập/nghiên cứu trước đây?

Trả lời: Đối với ứng viên Tiến sỹ, các khóa học đề xuất phải phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu đã thực hiện ở bậc Thạc sỹ. Đối với bậc Thạc sỹ (trừ giảng dạy tiếng Anh), nếu các ứng viên mong muốn lựa chọn một khóa học tại Australia khác với ngành học trước đây của họ thì vẫn có thể được xem xét, tùy thuộc vào sự phù hợp của kinh nghiệm làm việc và mục tiêu nghề nghiệp. Trong đơn xin học bổng bạn phải chứng minh bạn sẽ sử dụng kiến thức và kỹ năng sẽ học được trong khóa học đề xuất của bạn để thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam sau khi bạn trở về từ Australia. Tất cả các ứng viên là giảng viên tiếng Anh phải có chuyên ngành về ngôn ngữ tiếng Anh ở cấp độ đào tạo trước đó.

27. Tôi có thể thay đổi khóa học tôi đã chọn sau khi nộp hồ sơ?

Trả lời: Ứng viên nên chọn khóa học kỹ càng và cẩn thận ngay từ khi nộp hồ sơ để đảm bảo khóa học phù hợp với trình độ tiếng Anh của họ (hoặc cấp độ tiếng Anh họ có thể đạt được sau khóa đào tạo tiếng Anh trước khi lên đường nếu cần). Điều này để giảm thiểu nhu cầu đổi khóa học sau khi đã nộp hồ sơ. Cụ thể, khóa học nguyện vọng 2 đã được lựa chọn trong hồ sơ xin học bổng nên là khóa học có yêu cầu tiếng Anh thấp hơn khóa học nguyện vọng 1 phòng trường hợp người đạt học bổng không đạt yêu cầu tiếng Anh đầu vào cho khóa học nguyện vọng 1. Cả hai khóa học được lựa chọn phải cùng lĩnh vực. Các ứng viên đã qua vòng sơ tuyển có thể thay đổi khóa học trong những trường hợp ngoại lệ. Các lý do thay đổi khóa học sẽ được xem xét theo từng trường hợp cụ thể với điều kiện khóa học mới được lựa chọn phải cùng một lĩnh vực học tập và phù hợp với kinh nghiệm làm việc của người đạt học bổng. Tại thời điểm nhập học, nếu người đạt học bổng điều kiện không đạt được yêu cầu tiếng Anh đầu vào của khóa học họ đã chọn tại một trường Đại học Australia và đã được Hội đồng Tuyển chọn phê duyệt, thì họ có thể bị rút học bổng.tìm giáo sư hướng dẫn. Cố vấn học tập của ASDiV sẽ hỗ trợ các ứng viên đã qua vòng sơ tuyển để giúp các ứng viên và người đạt học bổng điều kiện tìm giáo sư hướng dẫn.

30. Kết quả học bổng được công bố vào thời gian nào?

Trả lời: Đối với tất cả những ứng viên AAS qua vòng sơ tuyển, chúng tôi dự kiến sẽ thông báo quyết định về học bổng có điều kiện vào giữa tháng Bảy năm 2013.http://www.ausaid.gov.au/australia-awards/Pages/default.aspx www.ldp.net.auhttp://www.immi.gov.au) hoặc trường đại học nơi bạn muốn học.
Giới thiệu học bổng AAS 2013 niên khóa 2014

Tin tức liên quan

Đăng ký tư vấn