Quy định của Chính phủ Úc về việc chuyển đổi các nhà cung cấp giáo dục (P2)

Phần 2: Các câu hỏi thường gặp & Giải đápThông thường một lộ trình học bao gồm nhiều cấp bậc khác nhau như tiếng Anh - dự bị cao đẳng - cao đẳng, tiếng Anh – đại học,... một trường có thể liên kết với nhiều đối tác để cung cấp cùng một chương trình hoặc có nhiều nhà cung cấp đào tạo độc lập để sinh viên có thể chọn các nhà cung cấp chương trình đào tạo phù hợp nhất với mình. Tuy nhiên trên thực tế, việc chuyển trường thường không dễ dàng và có thể ảnh hưởng tới visa của bạn. Bạn cần tuân theo những quy định cụ thể của chính phủ Úc thông qua Standard 7 dưới đây để đảm bảo tuân thủ theo pháp luật Úc.Lưu ý: Các nguyên tắc trong các ví dụ dưới đây có thể được áp dụng cho tất cả các ngành. Các vấn đề thường gặp liên quan đến việc chuyển nhà cung cấp giáo dục:
 • 6 tháng – ý nghĩa là gì, khi nào bắt đầu
 • Chuyển đổi sau 6 tháng
 • Khoá học và visa nào được chấp nhận
 • Chính sách chuyển đổi – thế nào gọi là hợp lý
 • Lý do từ chối cấp thư đồng ý chuyển trường
 • Thư chuyển trường – Khi nào, như thế nào và bởi ai
 • Nhập học cho sinh viên mà không có thư chuyển trường
 • Các sinh viên được chính phủ bảo trợ
 • Hoàn tiền
 • Các địa điểm khác nhau
1. Sáu tháng – Khoảng thời gian này có nghĩa gì, cách tính như thế nàoQ Mức xác định "sáu tháng" trong tiêu chuẩn 7 có ý nghĩa gì?A Các yêu cầu trong tiêu chuẩn 7.1 đều đề cập đến khoảng thời gian sáu tháng. Điều này có nghĩa là bạn phải hoàn thành sáu tháng dương lịch của khóa học chính của kỳ học kể từ ngày khóa học bắt đầu. Chính sách chuyển trường giữa các nhà cung cấp nên hỗ trợ mục đích của tiêu chuẩn 7, công nhận sinh viên nước ngoài như người tiêu dùng và hỗ trợ họ đưa ra các lựa chọn của mình, trong khi thừa nhận rằng họ cũng có thể là một nhóm học sinh được yêu cầu hỗ trợ để chuyển đổi sang học tại Úc. Như vậy, những tác động đến sinh viên do việc bị từ chối yêu cầu cần thiết cũng là một yếu tố cần được xem xét. Ví dụ, nếu học kỳ bắt đầu vào tháng Hai và kết thúc vào tháng Sáu, đến cuối tháng 7 mà học sinh vẫn không thể hoàn tất thủ tục chuyển trường sẽ bị lỡ kỳ nhập học tiếp theo. Nhà cung cấp có thể áp dụng chính sách cho phép sinh viên chuyển trường sau khi kết thúc một học kỳ. Q Tại sao thời gian nghiên cứu tối thiểu trước khi một sinh viên được phép chuyển sang nhà cung cấp khác lại là sáu tháng?A Theo đánh giá độc lập của Đạo luật ESOS 2000, 12 tháng nghiên cứu tối thiểu áp dụng cho các khóa học chính đã được kiến nghị giảm xuống còn sáu tháng. Từ đó cũng đề nghị thời gian 12 tháng được chuyển từ một điều kiện về thị thực của học sinh thành yêu cầu để được xét duyệt thông qua pháp luật ESOS. Sau khi tham khảo ý kiến với các ngành công nghiệp giáo dục quốc tế, những hạn chế trên đã được giảm đến sáu tháng và đưa vào luật quốc gia năm 2007. Sáu tháng được xem như một thỏa hiệp hợp lý để giữ cho sinh viên nước ngoài sự lựa chọn như người tiêu dùng trong khi thừa nhận họ là một nhóm có thể yêu cầu hỗ trợ để chuyển đổi sang học tại Úc.

Quy định của Chính phủ Úc về việc chuyển đổi các nhà cung cấp giáo dục (P2)
Du học Úc 2013: Những điều cần biết
Q Về việc tính thời gian 6 tháng nói trên, mốc thời gian nào được coi là ngày bắt đầu (khi visa được cấp, ngày học sinh nhập cảnh hoặc ngày bắt đầu khóa học)? A Ngày bắt đầu tính thời hạn là khi sinh viên bắt đầu khóa học. Q Nếu một sinh viên tạm ngừng đăng ký học trong nghiên cứu của mình trước khi hoàn tất sáu tháng yêu cầu nói trên, thì việc tính tổng thời gian sẽ như thế nào? A Trường hợp sinh viên gián đoạn quá trình học bắt buộc nói trên do bị hoãn hoặc đình chỉ, thời gian gián đoạn nói trên sẽ không được tính vào quá trình sáu tháng yêu cầu đó của sinh viên. Q Sinh viên có thể được xin cấp CoE trước khi sáu tháng kết thúc nếu thời gian CoE bắt đầu sau kỳ học bắt buộc 6 tháng hay không? A Có bởi vì ngày bắt đầu CoE là sau giai đoạn sáu tháng bắt buộc đã kết thúc, tức là tiêu chuẩn số 7 không còn được áp dụng nữa. Ví dụ, nếu một sinh viên bắt đầu khóa học chính của mình trong tháng Hai nhưng muốn chuyển sang một khóa học bắt đầu vào tháng Chín, điều này sẽ được chấp nhận ngay cả khi COE cho khóa học tháng Chính đó được ban hành vào tháng Sáu. 2. Chuyển trường sau thời gian sáu tháng yêu cầu Q Nếu học sinh không hài lòng với điều kiện và cơ sở giáo dục của nhà cung cấp thì sinh viên đó có thể chuyển trường sau sáu tháng được không? A Có, sinh viên có thể chuyển trường mà không có bất kỳ hạn chế nào sau khi đã hoàn tất sáu tháng của khóa học chính. 3. Điều này áp dụng cho khóa học hoặc loại visa nào? Q Tôi có thể cấp COE cho một học sinh không có giấy chấp nhận rời trường trong trường hợp học sinh sẽ sử dụng COE này để xin thị thực mới hay không? A Không. Theo tiêu chuẩn số 7, nhà cung cấp không được phép cố ý ghi danh cho sinh viên muốn chuyển đến từ một nhà cung cấp khác trước khi sinh viên hoàn thành sáu tháng của khóa học chính. Những trường hợp duy nhất mà nhà cung cấp có thể cấp COE cho sinh viên trong thời gian hạn chế này là nếu:
 • là một trong những trường hợp ngoại lệ trong tiêu chuẩn 7.1
 • các sinh viên có thể cung cấp giấy tờ có giá trị tương đương với thư cho phép rời trường (mà chỉ được sử dụng trong những trường hợp bất thường, và một sinh viên có nhu cầu xin cấp thị thực mới không bị coi là một trong những trường hợp này), hoặc
 • học sinh đã hết hạn thị thực du học và do đó không được đăng ký khóa học chính.
Q Tiêu chuẩn 7 được áp dụng đối với một học sinh tham gia trong một gói nhiều khóa học khác nhau, nhưng lại chưa bắt đầu khóa học chính của mình như thế nào? A Học sinh không được phép chuyển khỏi Nhà cung cấp ban đầu của mình trước khi hoàn tất sáu tháng của khóa học chính hoặc của quá trình nghiên cứu. Vì khóa học chính này là chứng nhận cao nhất (thường là khóa cuối cùng) được quy định trong visa của học sinh, tiêu chuẩn 7 cũng được áp dụng cho tất cả các khóa học trước khi khi sinh viên bắt đầu thời gian học bắt buộc của mình. Học sinh cần phải yêu cầu một thư đồng ý rời trường từ các nhà cung cấp ban đầu. Nếu việc chuyển trường có khả năng ảnh hưởng đến ngày bắt đầu của bất kỳ khóa học nào tiếp theo được quy định trong visa, học sinh cần phải có thư chấp thuận rời trường cho những khóa học đó hoặc được các nhà cung cấp chấp thuận cho phép trì hoãn thời gian bắt đầu khóa học tiếp theo. Điều quan trọng là các nhà cung cấp cần tư vấn cho sinh viên biết việc thay đổi các khóa học sơ bộ của họ có thể dẫn đến hậu quả trong quá trình nhập học khóa học chính của họ (ví dụ như nếu khóa học sơ bộ đó được coi là điều kiện tiên quyết không thể thiếu).
Sinh viên trong thời gian Học sơ bộ yêu cầu chuyển trường
 • Jenny được ghi danh vào một gói bao gồm các khóa học:
 • Ngôn ngữ tiếng Anh (sáu tháng) – Nhà cung cấp A
 • Chương trinh Nền tảng (đại cương) (12 tháng) - Nhà cung cấp B, và
 • Chương trình Cử nhân (ba năm) - Nhà cung cấp C
Khóa học chính của Jenny là bằng Cử nhân bởi đây là cấp học cuối cùng và có trình độ chuyên môn cao nhất được quy định trong visa của cô ấy. Jenny tìm cách chuyển từ nhà cung cấp A đến một khóa học tiếng Anh khác nhau với nhà cung cấp X. Nhà cung cấp A cấp cho Jenny thư cho phép rời trường. Jenny không cần phải xin thư chấp thuận từ nhà cung cấp B, C, bởi việc chuyển trường này của cô không ảnh hưởng gì đến ngày bắt đầu của các khóa học này. Trong khi học tập với nhà cung cấp X, Jenny tìm ra một chương trình hai năm thay thế trong lĩnh vực thú y với nhà cung cấp Y. Vì Jenny chưa hoàn tất sáu tháng của khóa học chính của mình, cung cấp Y cần phải nhận được thư chấp thuận để ghi danh Jenny tham gia khóa học này. Vì chương trình học của nhà cung cấp Y đã bao gồm các giai đoạn của chương trình nền tảng và sau đó là một phần của chương trình Cử nhân, vì thế Jenny cần yêu cầu một thư phát hành của cả hai nhà cung cấp B và C. Ngoài ra, nhà cung cấp C có thể quyết định hoãn ngày bắt đầu của chương trình Cử nhân cho Jenny. Nếu ngày học thay đổi được đề xuất đó không ảnh hưởng đến ngày bắt đầu khóa học chính thì Nhà cung cấp C sẽ không cần phải xem xét đến việc cấp Thư xác nhận rời trường cho Jenny nữa.

Lưu ý:

 • Ngôn ngữ tiếng Anh và các khóa học nền tảng là các khóa học điều kiện tiên quyết, và phải được hoàn thành; chính vì thế sẽ có những điều kiện hạn chế chuyển trường giữa các nhà cung cấp khi Jenny được ghi danh vào các khóa học này. Mỗi nhà cung cấp bị ảnh hưởng bởi việc chuyển trường này phải đánh giá việc cấp Thư cho phép sao cho phù hợp với chính sách chuyển nhượng của mình.

 • Tiêu chuẩn 7.4 chỉ rõ các thư cho phép phải bao gồm những hướng dẫn cho sinh viên cách liên hệ với DIAC để tìm kiếm lời khuyên về việc xin visa du học.

 • Xin lưu ý rằng với các khóa học theo gói, phân lớp thị thực sẽ tương ứng với khu vực của khóa học chính.

 • Điều quan trọng là các nhà cung cấp phải tư vấn cho học sinh biết rằng khi tham gia vào các khóa học theo gói, việc thay đổi khóa học sơ bộ có thể dẫn đến hậu quả trong quá trình nhập học khóa học chính của họ (ví dụ như nếu một khóa học sơ bộ là điều kiện tiên quyết).

Q Nếu một sinh viên đang theo học một khóa học theo gói nhưng nhà cung cấp cho khóa học đầu tiên không biết đến các khóa học khác trong gói, làm thế nào các nhà cung cấp biết được những tiêu chuẩn hạn chế nào áp dụng đối với học sinh? A Nếu chuyển sinh viên từ một khóa học chính sang một khóa học mới, PRISMS sẽ hỗ trợ để xác định khóa học mới này là khóa học chính của học sinh. Nếu nhà cung cấp khác ghi danh cho sinh viên, họ sẽ được thông báo rằng sinh viên chưa hoàn tất sáu tháng khóa học chính của mình. Nếu một học sinh chuyển từ một khóa học trước trong một gói của khóa học, thường thì PRISMS sẽ đánh dấu khóa học có trình độ cao nhất là khóa học chính và các cảnh báo cũng sẽ được áp dụng cho khóa học này. Q Tiêu chuẩn 7 có áp dụng cho mỗi thị thực sinh viên được cấp hay không, trong trường hợp thị thực được cấp sau khi sinh viên được chuyển đến từ một khóa học khác? A Tiêu chuẩn 7 áp dụng cho tất cả các thị thực sinh viên có hiệu lực hiện tại, cho dù thị thực đã được cấp trên đất liền hoặc trên biển, nếu nó là thị thực đầu tiên của học sinh hay thị thực sau này.

Để được hỗ trợ chi tiết về thông tin và làm hồ sơ xin học bổng thành công, quý vị và các bạn vui lòng liên hệ EduViet Global theo các cách dưới đây:

ĐĂNG KÝ ONLINE TRỰC TIẾP TẠI ĐÂY

(Chúng tôi sẽ phản hồi ngay sau khi nhận được đăng ký của bạn)
Hoặc để được tư vấn cụ thể hơn về chương trình du học Úc và các thủ tục, quy định về visa du học, quý vị phụ huynh và các bạn học sinh vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH EduViet Du học toàn cầu
Hà Nội: Điện thoại: 0985 701 001 | Hotline: 0985 701 001 | Email: info@eduvietglobal.vn
Đà Nẵng: Điện thoại: 0511.388.7997 | Email: danang@eduviet.edu.vn
Hồ Chí Minh: Điện thoại: 08 730 86 000 | Hotline: 0906 341 213 | Email: info.hcmc@eduvietglobal.vn

Tin tức liên quan

Đăng ký tư vấn