• Grenoble Graduate School of Business (GGSB)

    Grenoble Graduate School of Business (GGSB)

    25/06/2012

    Học cử nhân, thạc sỹ bằng tiếng Anh, trường kinh doanh Top 27 Châu Âu, hội tụ đủ 3 chứng chỉ kiểm định chất lượng hàng đầu thế giới : AASCB, EQUIS, EMBA.GGSB. Đặc biệt, học phí thấp, chính phủ Pháp hỗ...

    Xem chi tiết

access Đã truy cập: 5571149

onnline Đang Online: 23