Giới thiệu về EduViet Corp

08/05/2017

Tổ chức tư vấn giáo dục EduViet (EduViet Corporation) bao gồm 4 đơn vị thành viên sau:

1. Công ty CP Tư vấn giáo dục Việt Nam (EduViet), chuyên sâu tư vấn quản lý, đào tạo cho doanh nghiệp, đào tạo lại, tuyển dụng. Chi tiết tham khảo tại www.eduviet.vn

2. Trường Quốc tế EduViet (EduViet International School), chuyên sâu xúc tiến và đầu tư các dự án giáo dục quốc tế và dự án đào tạo theo chuẩn quốc tế tại Việt Nam. Chi tiết tham khảo tại www.eduviet.edu.vn

3. Công ty cổ phần Vinatest, chuyên sâu đánh giá và điều tra trực tuyến. Chi tiết tham khảo tại www.vinatest.vn

4. Công ty EduViet du học toàn cầu (EduViet Global), chuyên sâu du học, định cư, thăm thân. Chi tiết tham khảo tại: www.eduvietglobal.vn

Tổ chức tư vấn giáo dục Việt Nam là đơn vị sáng lập và điều hành:

– Cộng đồng Nhân sự Việt Nam với hơn 100.000 thành viên online. Chi tiết tham khảo tại www.hrday.vn

– Ngày Nhân sự Việt Nam (VietNam Human Resources Day). Chi tiết tham khảo tại www.hrlink.vn

TẢI THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ EDUVIET

access Đã truy cập: 5574324

onnline Đang Online: 34