• Giới thiệu các trường lớn

  Giới thiệu các trường lớn

  07/08/2015

  TRƯỜNG LỚN LÀ GÌ Theo Bộ giáo dục Pháp thì Trường lớn (gọi là Grande Ecole) là một cơ sở giáo dục đào tạo cao cấp và là niềm tự hào cho hệ thống giáo dục của Pháp với chất lượng giảng dạy xuất sắc, cơ...

  Đăng ký
 • Bảng tổng quan hệ thống Trường lớn (Grandes Écoles)

  Bảng tổng quan hệ thống Trường lớn (Grandes Écoles)

  07/08/2015

  Hệ thống Trường lớn (Grandes Écoles) là hệ thống các trường đào tạo cao cấp của Pháp. Được thành lập từ thế kỉ XVIII với mục đích cung cấp các chuyên viên kỹ thuật & quân sự cho nhà nước. Ngày nay...

  Đăng ký
 • Trường quản trị Audencia Nantes

  Trường quản trị Audencia Nantes

  07/08/2015

  Link website trường: www.audencia.com Trường quản trị Audencia Nantes là 1 Trường lớn (Grandes Écoles), có trụ sở ở thành phố Nantes, Pháp. Được thành lập từ năm 1900, tên cũ là Trường cao cấp thương ...

  Đăng ký
 • Trường những nhà lãnh đạo & sáng lập doanh nghiệp (EDC Paris)

  Trường những nhà lãnh đạo & sáng lập doanh nghiệp (EDC Paris)

  07/08/2015

  Link website trường: www.edcparis.edu Trường EDC Paris được thành lập năm 1950, có trụ sở ở khu La Défence, thành phố Paris. Hiện nay trường có khoảng 1000 sinh viên theo học, trong đó có 25% là sinh ...

  Đăng ký
 • Trường nghiên cứu cao cấp thương mại phía bắc (EDHEC)

  Trường nghiên cứu cao cấp thương mại phía bắc (EDHEC)

  07/08/2015

  Trường EDHEC cơ sở ở Nice Link website trường: www.edhec.com Trường nghiên cứu cao cấp thương mại phía bắc – EDHEC là 1 trường lớn của Pháp (Grandes Écoles) chuyên đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực thư...

  Đăng ký
 • Trường quản trị Normandie

  Trường quản trị Normandie

  07/08/2015

  Link website trường: www.ecole-management-normandie.fr Trường quản trị Normandie được thành lập năm 1871, là 1 trong những trường lớn giảng dạy về thương mại có lịch sử lâu đời nhất ở Pháp. Trường có ...

  Đăng ký
 • Trường quản trị Strasbourg

  Trường quản trị Strasbourg

  07/08/2015

  Link website trường: www.em-strasbourg.eu Trường quản trị Strasbourg là kết quả của sự sáp nhập 2 viện vào năm 2007: Viện nghiên cứu thương mại cao cấp châu Âu (IECS) & Viện quản trị doanh nghiệp ...

  Đăng ký
 • Trường quản trị Lyon

  Trường quản trị Lyon

  07/08/2015

  Link website trường: www.em-lyon.com/fr Trường quản trị Lyon thành lập năm 1872, là trường thương mại lâu đời đứng thứ 4 ở Pháp. Trường đặt trụ sở ở thành phố Lyon, hiện nay trường có khoảng 2800 sinh...

  Đăng ký
 • Trường cao cấp thương mại Dijon-Bourgogne

  Trường cao cấp thương mại Dijon-Bourgogne

  07/08/2015

  Link website trường: www.escdijon.eu Trường cao cấp thương mại Dijon-Bourgogne được thành lập năm 1899, có trụ sở nằm ở trung tâm thành phố Dijon với mặt bằng diện tích khoảng 10000 m2. Là 1 trường t...

  Đăng ký
 • Trường cao cấp thương mại La Rochelle

  Trường cao cấp thương mại La Rochelle

  07/08/2015

  Link website trường: www.esc-larochelle.fr LỊCH SỬ HÌNH THÀNH Trong số những trường Đại học Thương mại, trường Đại học Thương mại La Rochelle (ESC La Rochelle) nổi bật với sự táo bạo trong từng suy ng...

  Đăng ký
 • Trường cao cấp thương mại Pau

  Trường cao cấp thương mại Pau

  07/08/2015

  Link website trường: www.esc-pau.fr Trường cao cấp thương mại Pau được thành lập năm 1962, khi ấy có tên là Trường thương mại Pau. Năm 1969 đổi tên thành trường cao cấp thương mại Pau. Là 1 Trường lớn...

  Đăng ký
 • Trường cao cấp thương mại Rennes

  Trường cao cấp thương mại Rennes

  07/08/2015

  Link website trường: www.esc-rennes.fr Trường cao cấp thương mại Rennes được thành lập năm 1990, có trụ sở ở thành phố Rennes. Hiện nay trường có hơn 3500 sinh viên theo học (với 30% sinh viên nước ng...

  Đăng ký
 • Trường cao cấp thương mại Saint-Étienne

  Trường cao cấp thương mại Saint-Étienne

  07/08/2015

  Link website trường: www.esc-saint-etienne.fr Trường cao cấp thương mại Saint-Étienne được thành lập năm 1963, có trụ sở ở thành phố Saint-Étienne. Hiện nay trường có khoảng 1500 sinh viên theo học (t...

  Đăng ký
 • Trường cao cấp ngoại thương (ESCE|International Business School)

  Trường cao cấp ngoại thương (ESCE|International Business School)

  07/08/2015

  Link website trường: www.esce.fr Trường cao cấp ngoại thương được thành lập năm 1968, có trụ sở ở quận 15, thành phố Paris. Hiện nay trường có khoảng 2300 sinh viên theo học (khoảng 500 sinh viên nước...

  Đăng ký
 • Trường cao cấp thương mại Paris Europe (ESCP Europe)

  Trường cao cấp thương mại Paris Europe (ESCP Europe)

  07/08/2015

  Trường ESCP Europe cơ sở ở Paris Link website trường: www.escpeurope.eu Trường cao cấp thương mại Paris (ESCP Europe) được thành lập năm 1819, có trụ sở ở thành phố Paris. Ngoài ra trường còn có các c...

  Đăng ký

access Đã truy cập: 5232262

onnline Đang Online: 17