Bảng tổng quan hệ thống Trường lớn (Grandes Écoles)

Hệ thống Trường lớn (Grandes Écoles) là hệ thống các trường đào tạo cao cấp của Pháp. Được thành lập từ thế kỉ XVIII với mục đích cung cấp các chuyên viên kỹ thuật & quân sự cho nhà nước. Ngày nay, mục đích của các cơ sở Trường lớn (Grandes Écoles) là đào tạo nhân sự lãnh đạo cho các lĩnh vực chính trị, quản trị & trí thức Pháp. Phương thức thi tuyển vào Trường lớn cũng khác với thi tuyển vào các trường Đại học Pháp. Sau khi đỗ Tú tài (Baccalauréat, tương đương tốt nghiệp THPT ở Việt Nam), các học sinh được tuyển thẳng vào các trường Đại học. Trong khi đó, để vào các Trường lớn (Grandes Écoles), các học sinh sẽ phải trải qua một kì thi tuyển rất gắt gao sau khi đã hoàn thành 2 năm học ở các lớp dự bị (classes préparatoires aux Grandes Écoles). Từ kết quả thi tuyển, các thí sinh sẽ được xếp hạng thứ tự cao thấp để chọn trường. Nếu không trúng tuyển, các học sinh có thể quay trở lại học năm 2 ở các lớp dự bị để chuẩn bị cho kì thi sau hoặc tiếp tục chương trình học tại các trường Đại học.

Bảng tổng quan hệ thống Trường lớn (Grandes Écoles)

Lĩnh vực đào tạo/Tên trường

Địa chỉ (Tỉnh lỵ/Thành phố) Link website trường Số lượng sinh viên
KINH TẾ (Quản trị & Thương mại)
Trường quản trị Audencia Nantes Nantes www.audencia.com 3000
Trường lãnh đạo & sáng lập doanh nghiệp Paris www.edcparis.edu 1000
Trường nghiên cứu cao cấp Thương mại phía Bắc Lille www.edhec.com 6000
Trường quản trị Normandie Havre www.ecole-management-normandie.fr 2600
Trường quản trị Strasbourg Strasbourg www.em-strasbourg.eu 2500
Trường quản trị Lyon Lyon www.em-lyon.com 2800
Trường cao cấp thương mại Dijon-Bourgogne Dijon www.escdijon.eu 1500
Trường cao cấp thương mại La Rochelle La Rochelle www.esc-larochelle.fr 2700
Trường cao cấp thương mại Pau Pau www.esc-pau.fr 1353
Trường cao cấp thương mại Rennes Rennes www.esc-rennes.fr 3452
Trường cao cấp thương mại Saint-Étienne Saint-Étienne www.esc-saint-etienne.fr 1000
Trường cao cấp Ngoại thương Paris www.esce.fr 2200
Trường cao cấp thương mại Paris Europe Paris www.escpeurope.eu 4000
Trường cao cấp phát triển kinh tế & xã hội Lyon www.esdes.fr 950
Trường cao cấp quản trị Paris www.esgms.fr 2400
Trường công nghệ & quản trị ESIEE Noisy-le-Grand www.esiee-management.fr 250
Trường cao cấp khoa học thương mại Angers Angers www.essca.fr 1650
Trường cao cấp khoa học kinh tế & thương mại Cergy-Pontoise www.essec.fr 5200
Trường quản trị Grenoble Grenoble www.grenoble-em.com 2700
Trường cao cấp thương mại Groupe ESC Troyes Troyes www.get-formation.fr 1700
Trường cao cấp thương mại Montpellier Montpellier www.supdeco-montpellier.com 2500
Trường nghiên cứu cao cấp thương mại Montréal Montréal/Québec www.hec.ca 12200
Trường nghiên cứu cao cấp thương mại Paris Jouy-en-Josas/Paris www.hec.fr 2700
Trường quản trị HEC của Đại học Liège Liège/Belgique www.hec.ulg.ac.be 2500
Viện thương mại Nancy Nancy www.icn-groupe.fr 2400
Viện nghiên cứu khoa học kinh tế & quản trị Lille www.ieseg.fr 3100
Viện quốc gia cao cấp nghiên cứu kinh tế & thương mại Bordeaux-Paris-Lyon-Chambéry-Londres-Monaco-Chiacago www.inseec.com 15000
Viện cao cấp thương mại Paris Paris www.iscparis.fr 2000
Viện cao cấp quản trị Paris Paris www.isg.fr 1650
Trường thương mại Kedge Marseille www.kedgebs.com 4400
Trường thương mại Novancia Paris Paris www.novancia.fr 1700
Trường quản trị Reims Reims www.reims-ms.fr 4300
Trường cao cấp Rouen Rouen www.neoma-bs.fr 3650
Trường khoa học kinh tế & quản trị SKEMA Lille www.skema-bs.fr 7400
Trường Kinh tế & Quản trị Solvay Brussels Bruxelles-Belgique www.solvay.edu 3000
Trường cao cấp thương mại Toulouse Toulouse www.tbs-education.fr 5000
Trường quản trị TELECOM Évry www.telecom-em.eu 1200
Lĩnh vực đào tạo/Tên trường

Địa chỉ (Tỉnh lỵ/Thành phố)

Link website trường

Số lượng sinh viên

KĨ THUẬT (Kĩ sư & Chuyên viên kĩ thuật)
Viện quốc tế kĩ thuật nước & môi trường 2iE Ouagadougou-Burkina Faso www.2ie-edu.org 2000
Viện cao cấp nông học, nông phẩm, rau quả & cảnh quan Agrocampus Ouest Rennes www.agrocampus-ouest.fr 1950
Viện khoa học & công nghiệp đời sống & môi trường AgroParisTech Paris www.agroparistech.fr 2000
Viện quốc gia cao cấp nông học, thực phẩm & môi trường AgroSup Dijon Dijon www.agrosupdijon.fr 1030
Trường quốc gia cao cấp nông học Bordeaux Aquitaine Bordeaux www.agro-bordeaux.fr 560
Trường quốc gia cao cấp hoá học Paris Paris www.enscp.fr 300
Viện quốc gia Nghệ thuật & Thủ công mỹ nghệ Paris www.cnam.fr 10000
Trường cao cấp hoá học vật lý điện tử Lyon Lyon www.cpe.fr 900
Trường sinh học công nghiệp Cergy-Pontoise www.ebi-edu.com 600
Trường trung tâm Lille Lille www.ec-lille.fr 1500
Trường trung tâm Lyon Lyon www.ec-lyon.fr 1500
Trường trung tâm Marseille Marseille www.centrale-marseille.fr 800
Trường trung tâm Nantes Nantes www.ec-nantes.fr 1800
Trường trung tâm Paris Paris www.ecp.fr 1800
Trường công giáo Nghệ thuật & Thủ công mỹ nghệ Lyon Lyon www.ecam.fr 766
Trường công giáo Nghệ thuật & Thủ công mỹ nghệ Rennes-Louis de Broglie Rennes www.ecam-rennes.fr 360
Trường trung tâm điện tử ECE Paris Paris www.ece.fr 2100
Trường Cầu ParisTech Paris www.enpc.fr 1230
Trường châu Âu về hoá học, polyme, vật liệu Strasbourg Strasbourg www.ecpm.unistra.fr
Trường kĩ sư tin học & công nghệ số EFREI Villejuif www.efrei.fr 1200
Trường công trình công cộng Hassania Casablanca-Maroc www.ehtp.ac.ma 850
Trường kĩ sư CESI Paris Paris www.eicesi.fr 3200
Trường kĩ sư chuyên ngành hệ thống công nghiệp La Rochelle www.eigsi.fr 800
Trường quốc tế khoa học xử lí thông tin Cergy-Pontoise www.eisti.fr 1100
Trường kĩ sư thành phố Paris Paris www.eivp-paris.fr 408
Trường Mỏ Alès Alès www.mines-ales.fr 748
Trường mỏ Albi Carmaux Albi www.enstimac.fr
Trường kĩ sư môi trường Bruz www.ecole-eme.fr 350
Trường hải quân Brest www.ecole-navale.fr 1500
Trường quốc gia hàng không dân dụng Toulouse www.enac.fr 2000
Trường quốc gia chuyên ngành nước & môi trường Strasbourg Strasbourg engees.unistra.fr
Trường quốc gia kĩ sư Brest Plouzané www.enib.fr 650
Trường quốc gia kĩ sư Metz Metz www.enim.fr 1000
Trường quốc gia công nghiệp mỏ Rabat Rabat-Maroc www.enim.ac.ma
Trường quốc gia kĩ sư Saint-Étienne Saint-Étienne www.enise.fr 762
Trường quốc gia thống kê & quản lý kinh tế ParisTech Malakoff www.ensae.fr 358
Trường quốc gia thống kê & phân tích thông tin Bruz www.ensai.fr 337
Trường quốc gia cao cấp nông nghiệp & công nghiệp thực phẩm Nancy www.ensaia.inpl-nancy.fr 502
Trường quốc gia cao cấp Nghệ thuật & Công nghiệp dệt may Roubaix www.ensait.fr 1107
Trường nghệ thuật & thủ công mỹ nghệ ParisTech Paris www.ensam.eu 6238
Trường quốc gia cao cấp hoá học Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand www.ensccf.fr
Trường quốc gia cao cấp hoá học Lille Villeneuve d’Ascq www.ensc-lille.fr 360
Trường quốc gia cao cấp hoá học Montpellier Montpellier www.enscm.fr 360
Trường quốc gia cao cấp hoá học Mulhouse Mulhouse www.enscmu.uha.fr
Trường quốc gia hoá học Rennes Rennes www.ensc-rennes.fr 500
Trường quốc gia cao cấp hoá học, sinh học, vật lý Bordeaux Talence www.enscbp.fr 100
Trường quốc gia cao cấp Gốm sứ công nghiệp Limoges www.ensci.fr 193
Trường quốc gia cao cấp Điện tử & Ứng dụng Cergy www.ensea.fr 750
Trường quốc gia cao cấp Điện tử, Tin học, Viễn thông, Toán học & Cơ khí Bordeaux Talence www.enseirb-matmeca.fr 1100
Trường quốc gia cao cấp Điện & Cơ khí Nancy www.ensem.univ-lorraine.fr 336
Trường quốc gia cao cấp Địa chất học Nancy www.ensg.inpl-nancy.fr
Trường quốc gia cao cấp Địa lý Champs-sur-Marne www.ensg.eu 260
Trường quốc gia cao cấp chuyên ngành hệ thống công nghiệp Nancy www.ensgsi.univ-lorraine.fr 313
Trường quốc gia cao cấp chuyên ngành Công nghệ công nghiệp Pau ensgti.univ-pau.fr
Trường quốc gia cao cấp Kĩ sư Bourges Bourges www.ensi-bourges.fr 457
Trường quốc gia cao cấp Kĩ sư Tin học, Tự động, Cơ khí, Năng lượng, Điện tử Valenciennes www.univ-valenciennes.fr/ensiame 871
Trường quốc gia cao cấp công nghiệp hoá học Nancy Nancy www.ensic.inpl-nancy.fr 400
Trường quốc gia cao cấp Kĩ sư Caen & Trung tâm nghiên cứu Caen www.ensicaen.fr 671
Trường quốc gia cao cấp Tin học trong công nghiệp & doanh nghiệp Évry www.ensiie.fr 414
Trường quốc gia cao cấp Kĩ sư “sud Alsace” Mulhouse www.ensisa.uha.fr 600
Trường quốc gia cao cấp Cơ khí & Vi công Besançon www.ens2m.fr 1000
Trường quốc gia cao cấp Khoa học ứng dụng, Công nghệ Lannion www.enssat.fr 300
Trường quốc gia cao cấp Kĩ thuật tiên tiến Bretagne Brest www.ensta-bretagne.fr 666
Trường quốc gia cao cấp Kĩ thuật tiên tiến ParisTech Palaiseau www.ensta.fr 577
Trường quốc gia cao cấp Công nghệ & Công nghiệp gỗ Épinal www.enstib.univ-lorraine.fr 384
Trường quốc gia cao cấp công trình công cộng Vaux-en-Velin www.entpe.fr 582
Trường sĩ quan không quân Salon-de-Provence-Air www.ecole-air.fr 253
Trường kĩ sư đa ngành Louvain-la-Neuve Louvain-la-Neuve – Belgique www.uclouvain.be
Trường kĩ sư đa ngành Montréal Montréal-Québec-Canada www.polymtl.ca 7100
Trường kĩ sư đa ngành (Bách khoa) X ParisTech Palaiseau polytechnique.fr 2888
Trường kĩ sư EPF Sceaux www.epf.fr 1110
Trường Điện, Sản xuất, Phương pháp công nghiệp Cergy-Pontoise Cergy www.epmi.fr 492
Trường cao cấp nông nghiệp Angers Angers www.groupe-esa.com 3000
Trường cao cấp Tin học & Sản xuất Angers Angers www.esaip.org
Trường cao cấp về Gỗ Nantes www.ecoledubois.fr 321
Trường cao cấp Hoá học hữu cơ & khoáng sản Compiègne www.escom.fr 503
Trường cao cấp Điện tử Ouest Angers www.eseo.fr 981
Trường cao cấp Tin học, Điện tử, Tự động Paris www.esiea.fr 1000
Trường cao cấp Kĩ sư Điện tử & Kĩ thuật điện tử Amiens www.esiee-amiens.fr 450
Trường cao cấp Kĩ sư Điện tử & Kĩ thuật điện tử Noisy-le-Grand/Paris www.esiee.fr 800
Trường cao cấp Kĩ sư chuyên ngành Điện Saint-Étienne-du-Rouvray www.esigelec.fr 2050
Trường cao cấp Kĩ sư chuyên ngành Tin học & Viễn thông Villejuif www.esigetel.fr
Trường cao cấp Kĩ sư Luminy Luminy polytech-marseille.fr 500
Trường cao cấp Kĩ sư công trình xây dựng Caen Caen www.esitc-caen.fr 381
Trường cao cấp Vật lý & Hoá học công nghiệp ParisTech Paris www.espci.fr
Trường cao cấp Kĩ sư Khoa học & Công nghệ Nancy Nancy www.esstin.uhp-nancy.fr 788
Trường cao cấp Kĩ thuật hàng không & Sản xuất ô tô Levallois-Perret www.estaca.fr 1500
Trường cao cấp Công nghệ công nghiệp tiên tiến Bidart www.estia.fr 401
Trường chuyên ngành công trình công cộng Nhà & Công nghiệp Cachan www.estp.fr 2500
Trường Công nghệ Nông nghiệp-Sinh học Gembloux Gembloux – Belgique www.fusagx.be 1087
Trường quốc gia cao cấp Năng lượng, Nước & Môi trường Grenoble ense3.grenoble-inp.fr 931
Trường quốc gia cao cấp Tin học & Toán học ứng dụng Grenoble Grenoble ensimag.grenoble-inp.fr 740
Trường quốc gia cao cấp chuyên ngành Công nghiệp Grenoble genie-industriel.grenoble-inp.fr 150
Trường quốc tế về Giấy, Truyền thông in ấn & các vật liệu sinh học Grenoble pagora.grenoble-inp.fr
Trường quốc gia cao cấp Vật lý, Điện tử, Vật liệu Grenoble phelma.grenoble-inp.fr 1071
Trường nghiên cứu cao cấp kĩ thuật Lille www.hei.fr 2000
Viện công giáo Nghệ thuật & Mỹ nghệ Lille Lille www.icam.fr 868
Viện công giáo Nghệ thuật & Mỹ nghệ Nantes Nantes www.icam.fr 492
Viện công giáo Nghệ thuật & Mỹ nghệ Toulouse Toulouse www.icam.fr 750
Viện cơ khí tiên tiến Pháp Aubière/Clermont-Ferrand www.ifma.fr 649
Viện Dầu khí Pháp Rueil-Malmaison www.ifp-school.com 769
Viện quốc gia Bưu chính & Viễn thông Rabat – Maroc www.inpt.ac.ma 500
Viện quốc gia khoa học ứng dụng Lyon Villeurbanne www.insa-lyon.fr 5440
Viện quốc gia khoa học ứng dụng Rennes Rennes www.insa-rennes.fr 1600
Viện quốc gia khoa học ứng dụng Rouen Saint-Étienne-du-Rouvray www.insa-rouen.fr 1546
Viện quốc gia khoa học ứng dụng Strasbourg Strasbourg www.insa-strasbourg.fr 1700
Viện quốc gia khoa học ứng dụng Toulouse Toulouse www.insa-toulouse.fr 2773
Viện Quang học Palaiseau www.institutoptique.fr 294
Viện cao cấp Nông nghiệp Lille Lille www.isa-lille.fr
Viện cao cấp Hàng không & Không gian Toulouse www.isae.fr 1488
Trường quốc gia cao cấp Cơ khí & Kĩ thuật hàng không Chasseneuil-du-Poitou www.ensma.fr 656
Viện cao cấp Nông nghiệp & Nông phẩm Rhône-Alpes Lyon www.isara.fr 750
Viện cao cấp Điên tử & công nghệ số Brest www.isen.fr/brest.asp
Viện cao cấp Điện tử & công nghệ số Lille www.isen.fr/lille.asp
Viện cao cấp Điện tử & công nghệ số Toulon www.isen.fr/toulon.asp
Viện cao cấp Điện tử Paris Paris www.isep.fr 1000
Viện cao cấp Vật liệu & Cơ khí tiên tiến Le Mans www.ismans.fr 231
Viện Dệt may & Hoá học Lyon Écully/Lyon www.itech.fr 300
Viện Bách khoa LaSalle Beauvais Beauvais www.lasalle-beauvais.fr 1600
Trường Mỏ Douai Douai www2.mines-douai.fr 977
Trường quốc gia cao cấp Mỏ Nancy Nancy www.mines-nancy.univ-lorraine.fr 803
Trường Mỏ Nantes Nantes www.mines-nantes.fr 900
Trường Mỏ ParisTech Paris www.mines-paristech.fr 1270
Trường quốc gia cao cấp Mỏ Saint-Étienne Saint-Étienne www.mines-stetienne.fr 1436
Trung tâm quốc tế nghiên cứu cao cấp Khoa học nông nghiệp Montpellier www.supagro.fr 1500
Trường quốc gia Thú y, Nông phẩm & Thực phẩm Nantes-Atlantique Nantes www.oniris-nantes.fr 1100
Trường Bách khoa Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand polytech.univ-bpclermont.fr 761
Trường Bách khoa Grenoble (thuộc Đại học Grenoble I) Saint-Martin-d’Hère/Grenoble www.polytech-grenoble.fr
Trường Bách khoa Lille Lille www.polytech-lille.fr 1200
Trường Bách khoa Montpellier Montpellier www.polytech.univ-montp2.fr 1300
Trường Bách khoa Orléans Orléans www.univ-orleans.fr/polytech 1000
Trường Bách khoa Tours Tours polytech.univ-tours.fr 900
Trường Bách khoa Nantes Nantes www.polytech.univ-nantes.fr 1200
Trường cao cấp Truyền thông Tunis Ariana – Tunisie www.supcom.mincom.tn
Trường cao cấp Điện năng Gif-sur-Yvette www.supelec.fr 2043
Viện cao cấp Cơ khí Paris Saint-Ouen www.supmeca.fr 600
Trường Télécom Bretagne Brest www.telecom-bretagne.eu 1120
Trường Télécom Lille Villeneuve-d’Ascq www.telecom-lille1.eu 660
Trường Télécom ParisTech Paris www.telecom-paristech.fr 1400
Trường Télécom Physique Strasbourg Illkirch-Graffenstaden www.telecom-physique.fr
Trường Télécom SudParis Évry www.it-sudparis.eu 1000
Trường Kĩ sư Purpan Toulouse www.purpan.fr 900
Trường quốc gia Kĩ sư Tarbes Tarbes www.enit.fr 1054
Trường quốc gia Khí tượng học Toulouse www.enm.meteo.fr 350
Trường quốc gia cao cấp Nông nghiệp Castanet-Tolosan www.ensat.fr 740
Trường quốc gia cao cấp Kĩ thuật điện tử, Điện tử, Tin học, Thuỷ điện, Viễn thông Toulouse www.enseeiht.fr 1500
Trường quốc gia cao cấp Kĩ sư nghệ thuật Hoá học & Công nghệ Toulouse www.ensiacet.fr 750
Trường ĐH Bách khoa Madrid Madrid – Tây Ban Nha www.upm.es 40000
Trường ĐH Công nghệ Belfort-Monbéliard Belfort www.utbm.fr 2600
Trường ĐH Công nghệ Compiègne Compiègne www.utc.fr 4200
Trường ĐH Kĩ thuật Lisbone Lisbone – Bồ Đào Nha www.utl.pt 22620
Trường ĐH Công nghệ Troyes Troyes www.utt.fr 2699
Lĩnh vực đào tạo/Tên trường

Địa chỉ (Tỉnh lỵ/Thành phố)

Link website trường

Số lượng sinh viên

KHÁC
Trường nghiên cứu cao cấp Khoa học thông tin & truyền thông Paris Neuilly-sur-Seine www.celsa.fr 1000
Trung tâm đào tạo Ký giả Paris www.cfpj.com/cfj 75
Trường nghiên cứu cao cấp Y tế cộng đồng Rennes www.ehesp.fr 1300
Trường Hành chính quốc gia Strasbourg www.ena.fr 533
Trường quốc gia đào tạo nông nghiệp Toulouse www.enfa.fr
Trường ENS Paris Paris www.ens.fr 2700
Trường ENS Cachan Cachan www.ens-cachan.fr 1337
Trường ENS Lyon Lyon www.ens-lyon.eu 2000
Trường quốc gia cao cấp Nghệ thuật trang trí Paris Paris www.ensad.fr 560
Trường quốc gia cao cấp Kiến trúc Nancy Nancy www.nancy.archi.fr 650
Trường quốc gia cao cấp Mỹ thuật Paris www.ensba.fr 530
Trường quốc gia cao cấp Sáng tạo công nghiệp Paris www.ensci.com 323
Trường quốc gia Thú y Alfort Maisons-Alfort www.vet-alfort.fr 700
Trường sĩ quan Hiến binh quốc gia Melun www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/eogn
Trường Quân y Lyon-Bron Bron www.esalyon.fr 120
Trường chuyên ngành Kiến trúc Paris www.esa-paris.fr 1300
Trường chuyên ngành Quân sự Saint-Cyr Guer www.st-cyr.terre.defense.gouv.fr 205
Trường Quân y Val de Grace – Paris Paris www.ecole-valdegrace.santé.defense.gouv.fr
Viện thời trang Pháp Paris www.ifm-paris.com 120
Viện Quản trị & Truyền thông văn hoá quốc tế Paris www.isit-paris.fr 830
Trường thiết kế Nantes Atlantique Nantes www.lecolededesign.com 1013
Trường quốc gia Thú y Toulouse Toulouse www.envt.fr 600

Bảng tổng quan hệ thống Trường lớn (Grandes Écoles)

Trường lãnh đạo và sáng lập doanh nghiệp (EDC)

Trường quốc gia cao cấp Hoá học Paris (ENSCP)

Tin tức liên quan

Copyrights © 2020 EduvietGlobal.vn. All rights reserved.