Danh sách các trường đại học Đài Loan

Danh sách các trường đại học Đài Loan

Danh sách các trường Đại học Đài Loan

Viện đại học và trường đại học quốc lập

Các trường đại học tổng hợp


Trường


Tên tiếng Anh


Viết tắt tiếng Anh


Tiếng tiếng Hoa


Địa điểm


Đại học quốc lập Trung ương


National Central University


NCU


國立中央大學


Trung Lịch, Đào Viên


Đại học quốc lập Cao Hùng


National University of Kaohsiung


NUK


國立高雄大學


Nam Tử, Cao Hùng


Đại học quốc lập Thành Công


National Cheng Kung University


NCKU


國立成功大學


Quận Đông, Đài Nam


Đại học quốc lập Chính trị


National Chengchi University


NCCU


國立政治大學


Văn Sơn, Đài Bắc


Đại học quốc lập quốc tế Kỵ Nam


National Chi Nan University


NCNU


國立暨南國際大學


Phố Lý, Nam Đầu


Đại học quốc lập Giao thông


National Chiao Tung University


NCTU


國立交通大學


Quận Đông, Tân Trúc


Đại học quốc lập Gia Nghĩa


National Chiayi University


NCYU


國立嘉義大學


Gia Nghĩa, Dân Hùng,


Gia Nghĩa


Đại học quốc lập Trung Chính


National Chung Cheng University


CCU


國立中正大學


Dân Hùng, Gia Nghĩa


Đại học quốc lập Trung Hưng


National Chung Hsing University


NCHU


國立中興大學


Quận Nam, Đài Trung


Đại học quốc lập Đông Hoa


National Dong Hwa University


NDHU


國立東華大學


Thọ Phong, Hoa Liên


Đại học quốc lập Nghi Lan


National Ilan University


NIU


國立宜蘭大學


Nghi Lan, Nghi Lan


Đại học quốc lập Bình Đông


National Pingtung University


NPTU


國立屏東大學


Bình Đông, Bình Đông,


Xa Thành, Bình Đông


Đại học quốc lập Kim Môn


National Quemoy University


NQU


國立金門大學


Kim Ninh, Kim Môn


Đại học quốc lập Trung Sơn


National Sun Yat-sen University


NSYSU


國立中山大學


Cổ Sơn, Cao Hùng


Đại học quốc lập Đài Bắc


National Taipei University


NTPU


國立臺北大學


Tam Hạp, Tân Bắc


Đại học quốc lập Đài Đông


National Taitung University


NTTU


國立臺東大學


Đài Đông, Đài Đông


Đại học quốc lập Đài Loan


National Taiwan University


NTU


國立臺灣大學


Đại An, Đài Bắc


Đại học hải dương quốc lập Đài Loan


National Taiwan Ocean University


NTOU


國立臺灣海洋大學


Trung Chính, Cơ Long


Đại học quốc lập Thanh Hoa


National Tsing Hua University


NTHU


國立清華大學


Quận Đông, Tân Trúc


Đại học quốc lập Liên Hợp


National United University


NUU


國立聯合大學


Miêu Lật, Miêu Lật


Đại học quốc lập Đài Nam


National University of Tainan


NUTN


國立臺南大學


Trung Tây, Đài Nam


Đại học quốc lập Dương Minh


National Yang-Ming University


NYMU


國立陽明大學


Bắc Đầu, Đài Bắc


Đại học Đài Bắc


University of Taipei


UT


臺北市立大學


Trung Chính, Đài Bắc,


Tùng Sơn, Đài Bắc

Các trường đại học sư phạm, giáo dục
Trường


Tên tiếng Anh


Viết tắt tiếng Anh


Tên tiếng Hoa


Địa điểm


Đại học sư phạm quốc lập Chương Hóa


National Changhua University of Education


NCUE


國立彰化師範大學


Chương Hóa, Chương Hóa


Đại học sư phạm quốc lập Cao Hùng


National Kaohsiung Normal University


NKNU


國立高雄師範大學


Linh Nhã, Cao Hùng


Đại học giáo dục quốc lập Đài Trung


National Taichung University of Education


NTCU


國立臺中教育大學


Quận Tây, Đài Trung


Đại học giáo dục quốc lập Đài Bắc


National Taipei University of Education


NTUE


國立臺北教育大學


Đại An, Đài Bắc


Đại học sư phạm quốc lập Đài Loan


National Taiwan Normal University


NTNU


國立臺灣師範大學


Đại An, Đài Bắc

Các trường đại học nghệ thuật và thể thao


Trường


Tên tiếng Anh


Viết tắt tiếng Anh


Tên tiếng Hoa


Địa điểm


Đại học quốc lập Thể dục


National Taiwan Sport University


NTSU


國立體育大學


Quy Sơn, Đào Viên


Đại học quốc lập Nghệ thuật Đài Loan


National Taiwan University of Arts


NTUA


國立臺灣藝術大學


Bản Kiều, Tân Bắc


Đại học quốc lập Thể dục Thể thao Đài Loan


National Taiwan University of Physical Education and Sport


NTUPES


國立臺灣體育運動大學


Quận Bắc, Đài Trung


Đại học quốc lập Nghệ thuật Đài Nam


Tainan National University of the Arts


TNNUA


國立臺南藝術大學


Quan Điền, Đài Nam


Đại học quốc lập Nghệ thuật Đài Bắc


Taipei National University of the Arts


TNUA


國立臺北藝術大學


Bắc Đầu, Đài Bắc

Các trường đại học khoa học và công nghệ


Trường


Tên tiếng Anh


Viết tắt tiếng Anh


Tên tiếng Hoa


Địa điểm


Đại học khoa học kỹ thuật quốc lập Cần Ích


National Chin-Yi University of Technology


NCUT


國立勤益科技大學


Thái Bình, Đài Trung


Đại học khoa học kỹ thuật quốc lập Hổ Vĩ


National Formosa University


NFU


國立虎尾科技大學


Hổ Vĩ, Vân Lâm


Đại học khoa học kỹ thuật quốc lập Đệ Nhất Cao Hùng


National Kaohsiung First University of Science and Technology


NKFUST


國立高雄第一科技大學


Nam Tử, Cao Hùng


Đại học khoa học kỹ thuật hải dương quốc lập Cao Hùng


National Kaohsiung Marine University


NKMU


國立高雄海洋科技大學


Nam Tử, Cao Hùng


Đại học khoa học kỹ thuật ứng dụng quốc lập Cao Hùng


National Kaohsiung University of Applied Sciences


KUAS


國立高雄應用科技大學


Tam Dân, Cao Hùng, Yên Sào, Cao Hùng


Đại học dịch vụ và lữ hành quốc lập Cao Hùng


National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism


NKUHT


國立高雄餐旅大學


Tiểu Cảng, Cao Hùng


Đại học khoa học kỹ thuật quốc lập Bành Hồ


National Penghu University of Science and Technology


NPU


國立澎湖科技大學


Mã Công, Bành Hồ


Đại học khoa học kỹ thuật quốc lập Bình Đông


National Pingtung University of Science and Technology


NPUST


國立屏東科技大學


Nội Phố, Bình Đông


Đại học khoa học kỹ thuật quốc lập Đài Trung


National Taichung University of Science and Technology


NTCUST


國立臺中科技大學


Quận Bắc, Đài Trung


Đại học khoa học sức khỏe và điều dưỡng quốc lập Đài Bắc


National Taipei University of Nursing and Health Science


NTUNHS


國立臺北護理健康大學


Bắc Đầu, Đài Bắc


Đại học khoa học kỹ thuật quốc lập Đài Bắc


National Taipei University of Technology


NTUT


國立臺北科技大學


Đại An, Đài Bắc


Đại học khoa học kỹ thuật quốc lập Đài Loan


National Taiwan University of Science and Technology


NTUST


國立臺灣科技大學


Đại An, Đài Bắc


Đại học khoa học kỹ thuật quốc lập Vân Lâm


National Yunlin University of Science and Technology


NYUST (YunTech)


國立雲林科技大學


Đấu Lục, Vân Lâm

Các học viện và các trường cao đẳng


Trường


Tên tiếng Anh


Viết tắt tiếng Anh


Tên tiếng Hoa


Địa điểm


Học viện điều dưỡng quốc lập Đài Nam


National Tainan Institute of Nursing


NTIN


國立臺南護理專科學校


Trung Tây, Đài Nam


Đại học thương nghiệp quốc lập Đài Bắc


National Taipei University of Business


NTUB


國立臺北商業大學


Trung Chính, Đài Bắc


Cao đẳng quốc lập Đài Đông


National Taitung Junior College


NTC


國立臺東專科學校


Đài Đông, Đài Đông


Học viện hí khúc quốc lập Đài Loan


National Taiwan College of Performing Arts


NTCPA


國立臺灣戲曲學院


Nội Hồ, Đài Bắc

Các trường đại học mở


Trường


Tên tiếng Anh


Viết tắt tiếng Anh


Tên tiếng Hoa


Địa điểm


Đại học mở quốc lập


National Open University


NOU


國立空中大學


Lô Châu, Tân Bắc


Đại học mở Cao Hùng


Open University of Kaohsiung


OUK


高雄市立空中大學


Tiểu Cảng, Cao Hùng

Viện đại học và trường đại học tư thục

Các trường đại học tổng hợp


Trường


Tên tiếng Anh


Viết tắt tiếng Anh


Tên tiếng Hoa


Địa điểm


Đại học Chân Lý


Aletheia University


AU


真理大學


Đạm Thủy, Tân Bắc,


Ma Đậu, Đài Nam


Đại học Á Châu


Asia University


ASIA


亞洲大學


Vụ Phong, Đài Trung


Đại học Trường Canh


Chang Gung University


CGU


長庚大學


Quy Sơn, Đào Viên


Đại học Trường Vinh


Chang Jung Christian University


CJCU


長榮大學


Quy Nhân, Đài Nam


Đại học Văn hóa Trung Quốc


Chinese Culture University


CCU


中國文化大學


Sỹ Lâm, Đài Bắc


Đại học y dược Trung Quốc


China Medical University


CMU


中國醫藥大學


Quận Bắc, Đài Trung


Đại học Trung Hoa


Chung Hua University


CHU


中華大學


Hương Sơn, Tân Trúc


Đại học y khoa Trung Sơn


Chung Shan Medical University


CSMU


中山醫學大學


Quận Nam, Đài Trung


Đại học Trung Nguyên


Chung Yuan Christian University


CYCU


中原大學


Trung Lịch, Đào Viên


Học viện quản lý tài chính Trung Tín


CTBC Financial Management College


CTBC


中信金融管理學院


An Nam, Đài Nam


Đại học Đại Diệp


Dayeh University


DYU


大葉大學


Đại Thôn, Chương Hóa


Đại học Phùng Giáp


Feng Chia University


FCU


逢甲大學


Tây Đồn, Đài Trung


Đại học Phật Quang


Fo Guang University


FGU


佛光大學


Tiêu Khê, Nghi Lan


Đại học Phụ Nhân


Fu Jen Catholic University


FJU


輔仁大學


Tân Trang, Tân Bắc


Đại học Huyền Trang


Hsuan Chuang University


HCU


玄奘大學


Hương Sơn, Tân Trúc


Đại học Hoa Phạn


Huafan University


HFU


華梵大學


Thạch Đĩnh, Tân Bắc


Đại học Nghĩa Thủ


I-Shou University


ISU


義守大學


Đại Thụ, Cao Hùng


Đại học Khai Nam


Kainan University


KNU


開南大學


Lô Trúc, Đào Viên


Đại học y khoa Cao Hùng


Kaohsiung Medical University


KMU


高雄醫學大學


Tam Dân, Cao Hùng


Học viện y khoa Mackay


Mackay Medical College


MMC


馬偕醫學院


Tam Chi, Tân Bắc


Đại học Minh Truyền


Ming Chuan University


MCU


銘傳大學


Sỹ Lâm, Đài Bắc


Đại học Minh Đạo


MingDao University


MDU


明道大學


Bì Đầu, Chương Hóa


Đại học Nam Hoa


Nanhua University


NHU


南華大學


Đại Lâm, Gia Nghĩa


Đại học Tịnh Nghi


Providence University


PU


靜宜大學


Sa Lộc, Đài Trung


Đại học Thực Tiễn


Shih Chien University


USC


實踐大學


Trung Sơn, Đài Bắc,


Nội Môn, Cao Hùng


Đại học Thế Tân


Shih Hsin University


SHU


世新大學


Văn Sơn, Đài Bắc


Đại học Đông Ngô


Soochow University


SCU


東吳大學


Sỹ Lâm, Đài Bắc


Đại học y khoa Đài Bắc


Taipei Medical University


TMU


臺北醫學大學


Tín Nghĩa, Đài Bắc


Đại học Thủ phủ Đài Loan


Taiwan Shoufu University


TSU


台灣首府大學


Ma Đậu, Đài Nam


Đại học Đạm Giang


Tamkang University


TKU


淡江大學


Đạm Thủy, Tân Bắc


Đại học Đại Đồng


Tatung University


TTU


大同大學


Trung Sơn, Đài Bắc


Học viện khoa học kỹ thuật và quản lý Đạo Giang


Toko University


TOKO


稻江科技暨管理學院


Phác Tử, Gia Nghĩa


Đại học Đông Hải


Tunghai University


THU


東海大學


Tây Đồn, Đài Trung


Đại học Từ Tế


Tzu Chi University


TCU


慈濟大學


Hoa Liên, Hoa Liên


Đại học Khang Ninh


University of Kang Ning


UKN


康寧大學


An Nam, Đài Nam


Đại học Nguyên Trí


Yuan Ze University


YZU


元智大學


Trung Lịch, Đào Viên

Các trường đại học khoa học và công nghệ


Trường


Tên tiếng Anh


Viết tắt tiếng Anh


Tên tiếng Hoa


Địa điểm


Đại học khoa học kỹ thuật Trung Đài


Central Taiwan University of Science and Technology


CTUST


中臺科技大學


Bắc Đồn, Đài Trung


Đại học khoa học kỹ thuật Trường Canh


Chang Gung University of Science and Technology


CGUST


長庚科技大學


Quy Sơn, Đào Viên, Phác Tử, Gia Nghĩa


Đại học khoa học kỹ thuật Triêu Dương


Chaoyang University of Technology


CYUT


朝陽科技大學


Vụ Phong, Đài Trung


Đại học khoa học kỹ thuật Chính Tu


Cheng Shiu University


CSU


正修科技大學


Điểu Tùng, Cao Hùng


Đại học khoa học kỹ thuật dược khoa Gia Nam


Chia Nan University of Pharmacy and Science


CHNA


嘉南藥理科技大學


Nhân Đức, Đài Nam


Đại học khoa học kỹ thuật Kiện Hành


Chien Hsin University of Science and Technology


UCH


健行科技大學


Trung Lịch, Đào Viên


Đại học khoa học kỹ thuật Kiến Quốc


Chienkuo Technology University


CTU


建國科技大學


Chương Hóa, Chương Hóa


Đại học khoa học kỹ thuật Trung Hoa


China University of Science and Technology


CUST


中華科技大學


Nam Cảng, Đài Bắc


Đại học khoa học kỹ thuật Trung Quốc


China University of Technology


CUTE


中國科技大學


Văn Sơn, Đài Bắc


Đại học khoa học kỹ thuật Trung Châu


Chung Chou University of Science and Technology


CCUT


中州科技大學


Viên Lâm, Chương Hóa


Đại học công nghệ y học Trung Hoa


Chung Hwa University of Medical Technology


HWAI


中華醫事科技大學


Nhân Đức, Đài Nam


Đại học khoa học kỹ thuật Viễn Đông


Far East University


FEU


遠東科技大學


Tân Thị, Đài Nam


Đại học khoa học kỹ thuật Phụ Anh


Fooyin University


FYU


輔英科技大學


Đại Liêu, Cao Hùng


Đại học khoa học kỹ thuật Tỉnh Ngô


Hsing Wu University


HWU


醒吾科技大學


Lâm Khẩu, Tân Bắc


Đại học khoa học kỹ thuật Tu Bình


Hsiuping University of Science and Technology


HUST


修平科技大學


Đại Lý, Đài Trung


Đại học khoa học kỹ thuật Hoằng Quang


Hungkuang University


HK


弘光科技大學


Sa Lộc, Đài Trung


Đại học khoa học kỹ thuật Cảnh Văn


Jinwen University of Science and Technology


JUST


景文科技大學


Tân Điếm, Tân Bắc


Đại học khoa học kỹ thuật Cao Uyển


Kao Yuan University


KYU


高苑科技大學


Lô Trúc, Cao Hùng


Đại học khoa học kỹ thuật Côn Sơn


Kun Shan University


KSU


崑山科技大學


Vĩnh Khang, Đài Nam


Đại học khoa học kỹ thuật Lĩnh Đông


Ling Tung University


LTU


嶺東科技大學


Nam Đồn, Đài Trung


Đại học khoa học kỹ thuật Long Hoa


Lunghwa University of Science and Technology


LHU


龍華科技大學


Quy Sơn, Đào Viên


Đại học khoa học kỹ thuật Mỹ Hòa


Meiho University


MU


美和科技大學


Nội Phố, Bình Đông


Đại học khoa học kỹ thuật Minh Chí


Ming Chi University of Technology


MCUT


明志科技大學


Thái Sơn, Tân Bắc


Đại học khoa học kỹ thuật Minh Tân


Minghsin University of Science and Technology


MUST


明新科技大學


Tân Phong, Tân Trúc


Đại học khoa học kỹ thuật Nam Khai


Nan Kai University of Technology


NKUT


南開科技大學


Thảo Đồn, Nam Đầu


Đại học khoa học kỹ thuật Kiều Quang


Overseas Chinese University


OCU


僑光科技大學


Tây Đồn, Đài Trung


Đại học khoa học kỹ thuật Nam Đài


Southern Taiwan University of Science and Technology


STUST


南臺科技大學


Vĩnh Khang, Đài Nam


Đại học khoa học kỹ thuật Thánh John


St. John's University


SJU


聖約翰科技大學


Đạm Thủy, Tân Bắc


Đại học khoa học kỹ thuật Thụ Đức


Shu-Te University


STU


樹德科技大學


Yên Sào, Cao Hùng


Đại học khoa học kỹ thuật Đại Hoa


Ta Hwa University of Science and Technology


TUST


大華科技大學


Khung Lâm, Tân Trúc


Đại học khoa học kỹ thuật ứng dụng Đài Nam


Tainan University of Technology


TUT


臺南應用科技大學


Vĩnh Khang, Đài Nam


Đại học khoa học kỹ thuật Thành thị Đài Bắc


Taipei Chengshih University of Science and Technology


TPCU


臺北城市科技大學


Bắc Đầu, Đài Bắc


Đại học khoa học kỹ thuật Đại Nhân


Tajen University


TAJEN


大仁科技大學


Diêm Phố, Bình Đông


Đại học khoa học kỹ thuật tài chính kinh tế Đức Minh


Takming University of Science and Technology


TMUST


德明財經科技大學


Nội Hồ, Đài Bắc


Đại học khoa học kỹ thuật Hoàn Cầu


TransWorld University


TWU


環球科技大學


Đấu Lục, Vân Lâm


Đại học khoa học kỹ thuật Đông Nam


Tungnan University


TNU


東南科技大學


Thâm Khanh, Tân Bắc


Đại học khoa học kỹ thuật Vạn Năng


Vanung University


VNU


萬能科技大學


Trung Lịch, Đào Viên


Đại học khoa học kỹ thuật Ngô Phượng


WuFeng University


WFU


吳鳳科技大學


Dân Hùng, Gia Nghĩa


Đại học khoa học kỹ thuật thương nghiệp Dục Đạt


Yu Da University


YDU


育達商業科技大學


Tạo Kiều, Miêu Lật


Đại học khoa học kỹ thuật Nguyên Bồi


Yuanpei University


YPU


元培科技大學


Hương Sơn, Tân Trúc

Các học viện và trường đại học công nghệ


Trường


Tên tiếng Anh


Viết tắt tiếng Anh


Tên tiếng Hoa


Địa điểm


Học viện kỹ thuật sáng tạo Châu Á-Thái Bình Dương


Asia-Pacific Institute of Creativity


APIC


亞太創意技術學院


Đầu Phần, Miêu Lật


Học viện kỹ thuật Trí Lý


Chihlee Institute of Technology


CHIHLEE


致理技術學院


Bản Kiều, Tân Bắc


Học viện quản lý sức khỏe Kinh Quốc


Ching Kuo Institute of Management and Health


CKIMH


經國管理暨健康學院


Trung Sơn, Cơ LongChungyu Institute of Technology


CIT


崇右技術學院


Tín Nghĩa, Cơ Long


Học viện kỹ thuật Đại Hán


Dahan Institute of Technology


DAHAN


大漢技術學院


Tân Thành, Hoa LiênDe Lin Institute of Technology


DLIT


德霖技術學院


Thổ Thành, Tân Bắc


Học viện kỹ thuật Hòa Xuân


Fortune Institute of Technology


FIT


和春技術學院


Đại Liêu, Cao Hùng


Học viện kỹ thuật Hoa Hạ


Hwa Hsia Institute of Technology


HWH


華夏技術學院


Trung Hòa, Tân Bắc


Học viện kỹ thuật Lan Dương


Lan Yang Institute of Technology


FIT


蘭陽技術學院


Đầu Thành, Nghi LanLee-Ming Institute of Technology


LIT


黎明技術學院


Thái Sơn, Tân BắcNan Jeon University of Science and Technology


NJTC


南榮科技大學


Diêm Thủy, Đài Nam


Học viện kỹ thuật Á Đông


Oriental Institute of Technology


OIT


亞東技術學院


Bản Kiều, Tân Bắc


Học viện kỹ thuật hải dương Đài Bắc


Taipei College of Marine Technology


TUMT


臺北海洋技術學院


Sỹ Lâm, Đài Bắc


Học viện kỹ thuật Sáng Kiến Đào Viên


Taoyuan Innovation Institute of Technology


TIIT


桃園創新技術學院


Trung Lịch, Đào Viên


Học viện kỹ thuật Đại Đồng


Tatung Institute of Commerce and Technology


TTC


大同技術學院


Quận Đông, Gia Nghĩa


Học viện dịch vụ và lữ hành Đài Loan


Taiwan Hospitality and Tourism University


THTU


臺灣觀光學院


Thọ Phong, Hoa Liên


Học viện thiết kế Đông Phương


Tung Fang Design Institute


TF


東方設計學院


Hồ Nội, Cao Hùng


Học viện kỹ thuật Từ Tế


Tzu Chi College of Technology


TCCN


慈濟技術學院


Hoa Liên, Hoa Liên


Đại học ngoại ngữ Văn Tảo


Wenzao Ursuline University of Languages


WZU


文藻外語大學


Tam Dân, Cao Hùng

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN 0929303189

Tin tức liên quan

Copyrights © 2020 EduvietGlobal.vn. All rights reserved.