Lối đi mới dành cho 300.000 người nhập cư Canada

Ahmed Hussen, Bộ trưởng Canada về xuất nhập cư đã phát biểu chắc chắn rằng số lượng người nhập cư tới Canada sẽ không giảm xuống dưới 300.000. Trong vòng một năm từ tháng 7 năm 2015 tới tháng 7 năm 2016, số lượng người nhập cư đã đạt mức cao kỉ lục, chính xác là 320.932 người. Đối với năm tiếp theo, mục tiêu mà chính phủ Canada đưa ra là vào khoảng 300.000 người.
Lối đi mới dành cho 300.000 người nhập cư Canada

Bộ trưởng Ahmed Hussen cũng phát biểu rằng, tuy số lượng người nhập cư năm tới là một ẩn số nhưng con số ấy chắc chắn sẽ không giảm xuống dưới 300.000 trong bất cứ hoàn cảnh nào. Sự tính toán và lên kế hoạch này đã giúp tăng số lượng lao động trong ngành các kinh tế so với những năm trước đây. Điều này phản ánh sự cố gắng và cam kết của người Canada đối với ý tưởng cơ bản về nhập cư, đó là nhằm tăng cường sức mạnh nền kinh tế của quốc gia này.Những cơ hội mới tốt hơn:

Ông Ahmed Hussen cũng phát biểu rằng Chính phủ Canada muốn người nhâp cư trở thành những cư dân thường trực, bằng cách cung cấp cho họ những cơ hội việc làm tốt hơn. Một số chính sách và chiến lược như Global Skills Strategy (Chiến lược kỹ năng toàn cầu), Atlantic immigration Pilot project (Dự án nhập cư ở vùng Atlantic), Federal Express Entry system (Hệ thống nhập cư nhanh liên bang) cũng như rất nhiều dự án khác đã được tạo ra để thu hút nguồn lao động chân tay cũng như lao động trí óc đến với Canada. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh rằng tất cả những cố gắng kế trên sẽ bù đắp cho sự thiếu hụt nhân công chất lượng cao tại Canada. Việc làm trên sẽ tạo ra nhiều công việc tốt hơn cho người Canada, qua đó nâng cao điều kiện kinh tế của từng cá thể cũng như toàn quốc gia.

Tin tức liên quan

Đăng ký tư vấn