Chính sách nhập cư Canada-Saskatchewan

Saskatchewan là một tỉnh bang miền tây của Canada, và là một trong ba tỉnh bang của vùng Prairie. Saskatchewan được phong cho danh hiệu là vựa lúa mì của Canada nhờ các thảo nguyên và các cánh đồng lúa mì bạt ngàn. Đây cũng là một trong những nơi tập trung nhiều khoáng sản nhất của Canada, đặc biệt là dầu mỏ và trữ lượng uranium nhiều nhất thế giới.

Saskatchewan có chung biên giới với Manitoba, Alberta, Northwest Territories và Hoa Kỳ. Do là vùng có trữ lượng khoáng sản và lúa mì cao nên đây là một vùng khá mở cửa cho nhập cư tại Canada.

Chính sách nhập cư Canada-Saskatchewan
Hiệp định Di Trú Canada-Saskatchewan xác định vai trò và trách nhiệm của Canada và tỉnh Saskatchewan trong vấn đề người nhập cư, người lao động tạm thời, sinh viên và những người khác có nhu cầu đến Saskatchewan theo Đạo Luật Di Trú và Bảo vệ người tị nạn tương ứng. Thỏa thuận mới được khẳng định là hợp tác cho phép Saskatchewan chia sẻ lợi ích kinh tế và xã hội của nhập cư.Hiệp định xác nhận sự có mặt của nhiều bên trong việc tạo điều kiện cho sự hội nhập của người mới đến là Saskatchewan, bao gồm các chính phủ thành phố, các cơ quan phục vụ nhập cư, tổ chức tôn giáo và dân tộc, nhóm lao động và doanh nghiệp, và các cá nhân.Bên cạnh đó, Chương trình nhập cư được đề cử (Immigrant Nominee Program) Saskatchewan sẽ cung cấp cho Saskatchewan một cơ chế tăng lợi ích kinh tế và xã hội với sự có mặt của di trú đến tỉnh. Chương trình này tính đến các ưu tiên kinh tế của tỉnh và thúc đẩy tăng trưởng và phát triển khu vực. Saskatchewan sẽ tuyển những ứng cử viên tiềm năng, những người sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh. Các ứng cử viên Saskatchewan phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản về sức khoẻ và an ninh của liên bang. Canada cũng sẽ tiếp tục cấp thị thực nhập cư cho những người ứng cử viên đủ tiêu chuẩn.Bạn quan tâm : Lối đi mới dành cho 300.000 người nhập cư Canada

Các yếu tố của thỏa thuận mới bao gồm:

Các Chương Trình Nhập Cư và Quy Hoạch:

Hiệp định đã phác thảo lên vai trò của Canada trong việc phát triển một kế hoạch di trú hàng năm với sự tham vấn của Saskatchewan và các tỉnh khác. Hiệp định cũng đã tính đến kế hoạch nhập cư Saskatchewan với các mục tiêu cụ thể về nhân khẩu học, xã hội và kinh tế.

Khuyến mãi và Tuyển dụng

Hiệp định tái khẳng định vai trò và trách nhiệm chia sẻ giữa Canada và Saskatchewan trong việc lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động xúc tiến và tuyển mộ người nhập cư ở nước ngoài.

Giải quyết và Tích hợp

Trong Hiệp định, Canada đồng ý tiếp tục cung cấp các chương trình để giải quyết và tích hợp người nhập cư ở Saskatchewan để cung cấp và hỗ trợ thu nhập và dịch vụ thiết yếu trước mắt của người tị nạn trong giai đoạn ban đầu của họ ở Canada.

Cộng đồng thiểu số Pháp ngữ

Hiệp định công nhận tầm quan trọng của việc thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng ngôn ngữ thiểu số của Saskatchewan thông qua di dân. Nó khẳng định tham khảo ý kiến với các đại diện của cộng đồng Pháp ngữ của Saskatchewan trong việc phát triển các sáng kiến tuyển dụng.

Chia sẻ thông tin và Nghiên cứu

Hiệp định cung cấp và chia sẻ thông tin về hợp tác nghiên cứu, quy hoạch mức nhập cư, xây dựng chính sách, các chương trình thiết kế và đánh giá. Các cơ chế cụ thể được phác thảo để chia sẻ và phân phối dữ liệu về các làn sóng nhập cư.

Tư vấn

Theo các điều khoản của Hiệp định, Canada và Saskatchewan sẽ hợp tác phát triển và thực hiện các sáng kiến cũng như dự án mới đáp ứng nhu cầu nhập cư của khu vực. Ban Quản lý Chương trình hỗn hợp sẽ giám sát việc thực hiện và các vấn đề khác liên quan đến Hiệp định. Canada và Saskatchewan sẽ tư vấn lẫn nhau, song phương hoặc trên cơ sở đa phương, về các vấn đề nhập cư như tạo điều kiện cho sự di chuyển của công nhân tạm thời và sinh viên quốc tế.

Xem thêm : Ba câu chuyện phổ biến về nhập cư tại Canada

Tin tức liên quan

Đăng ký tư vấn