Danh sách các trường đại học Đài Loan

22/11/2018

Danh sách các trường Đại học Đài Loan

Viện đại học và trường đại học quốc lập

Các trường đại học tổng hợp

Trường

Tên tiếng Anh

Viết tắt tiếng Anh

Tiếng tiếng Hoa

Địa điểm

Đại học quốc lập Trung ương

National Central University

NCU

國立中央大學

Trung Lịch, Đào Viên

Đại học quốc lập Cao Hùng

National University of Kaohsiung

NUK

國立高雄大學

Nam Tử, Cao Hùng

Đại học quốc lập Thành Công

National Cheng Kung University

NCKU

國立成功大學

Quận Đông, Đài Nam

Đại học quốc lập Chính trị

National Chengchi University

NCCU

國立政治大學

Văn Sơn, Đài Bắc

Đại học quốc lập quốc tế Kỵ Nam

National Chi Nan University

NCNU

國立暨南國際大學

Phố Lý, Nam Đầu

Đại học quốc lập Giao thông

National Chiao Tung University

NCTU

國立交通大學

Quận Đông, Tân Trúc

Đại học quốc lập Gia Nghĩa

National Chiayi University

NCYU

國立嘉義大學

Gia Nghĩa, Dân Hùng,

Gia Nghĩa

Đại học quốc lập Trung Chính

National Chung Cheng University

CCU

國立中正大學

Dân Hùng, Gia Nghĩa

Đại học quốc lập Trung Hưng

National Chung Hsing University

NCHU

國立中興大學

Quận Nam, Đài Trung

Đại học quốc lập Đông Hoa

National Dong Hwa University

NDHU

國立東華大學

Thọ Phong, Hoa Liên

Đại học quốc lập Nghi Lan

National Ilan University

NIU

國立宜蘭大學

Nghi Lan, Nghi Lan

Đại học quốc lập Bình Đông

National Pingtung University

NPTU

國立屏東大學

Bình Đông, Bình Đông,

Xa Thành, Bình Đông

Đại học quốc lập Kim Môn

National Quemoy University

NQU

國立金門大學

Kim Ninh, Kim Môn

Đại học quốc lập Trung Sơn

National Sun Yat-sen University

NSYSU

國立中山大學

Cổ Sơn, Cao Hùng

Đại học quốc lập Đài Bắc

National Taipei University

NTPU

國立臺北大學

Tam Hạp, Tân Bắc

Đại học quốc lập Đài Đông

National Taitung University

NTTU

國立臺東大學

Đài Đông, Đài Đông

Đại học quốc lập Đài Loan

National Taiwan University

NTU

國立臺灣大學

Đại An, Đài Bắc

Đại học hải dương quốc lập Đài Loan

National Taiwan Ocean University

NTOU

國立臺灣海洋大學

Trung Chính, Cơ Long

Đại học quốc lập Thanh Hoa

National Tsing Hua University

NTHU

國立清華大學

Quận Đông, Tân Trúc

Đại học quốc lập Liên Hợp

National United University

NUU

國立聯合大學

Miêu Lật, Miêu Lật

Đại học quốc lập Đài Nam

National University of Tainan

NUTN

國立臺南大學

Trung Tây, Đài Nam

Đại học quốc lập Dương Minh

National Yang-Ming University

NYMU

國立陽明大學

Bắc Đầu, Đài Bắc

Đại học Đài Bắc

University of Taipei

UT

臺北市立大學

Trung Chính, Đài Bắc,

Tùng Sơn, Đài Bắc

 

Các trường đại học sư phạm, giáo dục

Trường

Tên tiếng Anh

Viết tắt tiếng Anh

Tên tiếng Hoa

Địa điểm

Đại học sư phạm quốc lập Chương Hóa

National Changhua University of Education

NCUE

國立彰化師範大學

Chương Hóa, Chương Hóa

Đại học sư phạm quốc lập Cao Hùng

National Kaohsiung Normal University

NKNU

國立高雄師範大學

Linh Nhã, Cao Hùng

Đại học giáo dục quốc lập Đài Trung

National Taichung University of Education

NTCU

國立臺中教育大學

Quận Tây, Đài Trung

Đại học giáo dục quốc lập Đài Bắc

National Taipei University of Education

NTUE

國立臺北教育大學

Đại An, Đài Bắc

Đại học sư phạm quốc lập Đài Loan

National Taiwan Normal University

NTNU

國立臺灣師範大學

Đại An, Đài Bắc

 

Các trường đại học nghệ thuật và thể thao

Trường

Tên tiếng Anh

Viết tắt tiếng Anh

Tên tiếng Hoa

Địa điểm

Đại học quốc lập Thể dục

National Taiwan Sport University

NTSU

國立體育大學

Quy Sơn, Đào Viên

Đại học quốc lập Nghệ thuật Đài Loan

National Taiwan University of Arts

NTUA

國立臺灣藝術大學

Bản Kiều, Tân Bắc

Đại học quốc lập Thể dục Thể thao Đài Loan

National Taiwan University of Physical Education and Sport

NTUPES

國立臺灣體育運動大學

Quận Bắc, Đài Trung

Đại học quốc lập Nghệ thuật Đài Nam

Tainan National University of the Arts

TNNUA

國立臺南藝術大學

Quan Điền, Đài Nam

Đại học quốc lập Nghệ thuật Đài Bắc

Taipei National University of the Arts

TNUA

國立臺北藝術大學

Bắc Đầu, Đài Bắc

 

Các trường đại học khoa học và công nghệ

Trường

Tên tiếng Anh

Viết tắt tiếng Anh

Tên tiếng Hoa

Địa điểm

Đại học khoa học kỹ thuật quốc lập Cần Ích

National Chin-Yi University of Technology

NCUT

國立勤益科技大學

Thái Bình, Đài Trung

Đại học khoa học kỹ thuật quốc lập Hổ Vĩ

National Formosa University

NFU

國立虎尾科技大學

Hổ Vĩ, Vân Lâm

Đại học khoa học kỹ thuật quốc lập Đệ Nhất Cao Hùng

National Kaohsiung First University of Science and Technology

NKFUST

國立高雄第一科技大學

Nam Tử, Cao Hùng

Đại học khoa học kỹ thuật hải dương quốc lập Cao Hùng

National Kaohsiung Marine University

NKMU

國立高雄海洋科技大學

Nam Tử, Cao Hùng

Đại học khoa học kỹ thuật ứng dụng quốc lập Cao Hùng

National Kaohsiung University of Applied Sciences

KUAS

國立高雄應用科技大學

Tam Dân, Cao Hùng, Yên Sào, Cao Hùng

Đại học dịch vụ và lữ hành quốc lập Cao Hùng

National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism

NKUHT

國立高雄餐旅大學

Tiểu Cảng, Cao Hùng

Đại học khoa học kỹ thuật quốc lập Bành Hồ

National Penghu University of Science and Technology

NPU

國立澎湖科技大學

Mã Công, Bành Hồ

Đại học khoa học kỹ thuật quốc lập Bình Đông

National Pingtung University of Science and Technology

NPUST

國立屏東科技大學

Nội Phố, Bình Đông

Đại học khoa học kỹ thuật quốc lập Đài Trung

National Taichung University of Science and Technology

NTCUST

國立臺中科技大學

Quận Bắc, Đài Trung

Đại học khoa học sức khỏe và điều dưỡng quốc lập Đài Bắc

National Taipei University of Nursing and Health Science

NTUNHS

國立臺北護理健康大學

Bắc Đầu, Đài Bắc

Đại học khoa học kỹ thuật quốc lập Đài Bắc

National Taipei University of Technology

NTUT

國立臺北科技大學

Đại An, Đài Bắc

Đại học khoa học kỹ thuật quốc lập Đài Loan

National Taiwan University of Science and Technology

NTUST

國立臺灣科技大學

Đại An, Đài Bắc

Đại học khoa học kỹ thuật quốc lập Vân Lâm

National Yunlin University of Science and Technology

NYUST (YunTech)

國立雲林科技大學

Đấu Lục, Vân Lâm

 

Các học viện và các trường cao đẳng 

Trường

Tên tiếng Anh

Viết tắt tiếng Anh

Tên tiếng Hoa

Địa điểm

Học viện điều dưỡng quốc lập Đài Nam

National Tainan Institute of Nursing

NTIN

國立臺南護理專科學校

Trung Tây, Đài Nam

Đại học thương nghiệp quốc lập Đài Bắc

National Taipei University of Business

NTUB

國立臺北商業大學

Trung Chính, Đài Bắc

Cao đẳng quốc lập Đài Đông

National Taitung Junior College

NTC

國立臺東專科學校

Đài Đông, Đài Đông

Học viện hí khúc quốc lập Đài Loan

National Taiwan College of Performing Arts

NTCPA

國立臺灣戲曲學院

Nội Hồ, Đài Bắc

 

Các trường đại học mở

Trường

Tên tiếng Anh

Viết tắt tiếng Anh

Tên tiếng Hoa

Địa điểm

Đại học mở quốc lập

National Open University

NOU

國立空中大學

Lô Châu, Tân Bắc

Đại học mở Cao Hùng

Open University of Kaohsiung

OUK

高雄市立空中大學

Tiểu Cảng, Cao Hùng

 

Viện đại học và trường đại học tư thục

Các trường đại học tổng hợp

Trường

Tên tiếng Anh

Viết tắt tiếng Anh

Tên tiếng Hoa

Địa điểm

Đại học Chân Lý

Aletheia University

AU

真理大學

Đạm Thủy, Tân Bắc,

Ma Đậu, Đài Nam

Đại học Á Châu

Asia University

ASIA

亞洲大學

Vụ Phong, Đài Trung

Đại học Trường Canh

Chang Gung University

CGU

長庚大學

Quy Sơn, Đào Viên

Đại học Trường Vinh

Chang Jung Christian University

CJCU

長榮大學

Quy Nhân, Đài Nam

Đại học Văn hóa Trung Quốc

Chinese Culture University

CCU

中國文化大學

Sỹ Lâm, Đài Bắc

Đại học y dược Trung Quốc

China Medical University

CMU

中國醫藥大學

Quận Bắc, Đài Trung

Đại học Trung Hoa

Chung Hua University

CHU

中華大學

Hương Sơn, Tân Trúc

Đại học y khoa Trung Sơn

Chung Shan Medical University

CSMU

中山醫學大學

Quận Nam, Đài Trung

Đại học Trung Nguyên

Chung Yuan Christian University

CYCU

中原大學

Trung Lịch, Đào Viên

Học viện quản lý tài chính Trung Tín

CTBC Financial Management College

CTBC

中信金融管理學院

An Nam, Đài Nam

Đại học Đại Diệp

Dayeh University

DYU

大葉大學

Đại Thôn, Chương Hóa

Đại học Phùng Giáp

Feng Chia University

FCU

逢甲大學

Tây Đồn, Đài Trung

Đại học Phật Quang

Fo Guang University

FGU

佛光大學

Tiêu Khê, Nghi Lan

Đại học Phụ Nhân

Fu Jen Catholic University

FJU

輔仁大學

Tân Trang, Tân Bắc

Đại học Huyền Trang

Hsuan Chuang University

HCU

玄奘大學

Hương Sơn, Tân Trúc

Đại học Hoa Phạn

Huafan University

HFU

華梵大學

Thạch Đĩnh, Tân Bắc

Đại học Nghĩa Thủ

I-Shou University

ISU

義守大學

Đại Thụ, Cao Hùng

Đại học Khai Nam

Kainan University

KNU

開南大學

Lô Trúc, Đào Viên

Đại học y khoa Cao Hùng

Kaohsiung Medical University

KMU

高雄醫學大學

Tam Dân, Cao Hùng

Học viện y khoa Mackay

Mackay Medical College

MMC

馬偕醫學院

Tam Chi, Tân Bắc

Đại học Minh Truyền

Ming Chuan University

MCU

銘傳大學

Sỹ Lâm, Đài Bắc

Đại học Minh Đạo

MingDao University

MDU

明道大學

Bì Đầu, Chương Hóa

Đại học Nam Hoa

Nanhua University

NHU

南華大學

Đại Lâm, Gia Nghĩa

Đại học Tịnh Nghi

Providence University

PU

靜宜大學

Sa Lộc, Đài Trung

Đại học Thực Tiễn

Shih Chien University

USC

實踐大學

Trung Sơn, Đài Bắc,

Nội Môn, Cao Hùng

Đại học Thế Tân

Shih Hsin University

SHU

世新大學

Văn Sơn, Đài Bắc

Đại học Đông Ngô

Soochow University

SCU

東吳大學

Sỹ Lâm, Đài Bắc

Đại học y khoa Đài Bắc

Taipei Medical University

TMU

臺北醫學大學

Tín Nghĩa, Đài Bắc

Đại học Thủ phủ Đài Loan

Taiwan Shoufu University

TSU

台灣首府大學

Ma Đậu, Đài Nam

Đại học Đạm Giang

Tamkang University

TKU

淡江大學

Đạm Thủy, Tân Bắc

Đại học Đại Đồng

Tatung University

TTU

大同大學

Trung Sơn, Đài Bắc

Học viện khoa học kỹ thuật và quản lý Đạo Giang

Toko University

TOKO

稻江科技暨管理學院

Phác Tử, Gia Nghĩa

Đại học Đông Hải

Tunghai University

THU

東海大學

Tây Đồn, Đài Trung

Đại học Từ Tế

Tzu Chi University

TCU

慈濟大學

Hoa Liên, Hoa Liên

Đại học Khang Ninh

University of Kang Ning

UKN

康寧大學

An Nam, Đài Nam

Đại học Nguyên Trí

Yuan Ze University

YZU

元智大學

Trung Lịch, Đào Viên

 

Các trường đại học khoa học và công nghệ

Trường

Tên tiếng Anh

Viết tắt tiếng Anh

Tên tiếng Hoa

Địa điểm

Đại học khoa học kỹ thuật Trung Đài

Central Taiwan University of Science and Technology

CTUST

中臺科技大學

Bắc Đồn, Đài Trung

Đại học khoa học kỹ thuật Trường Canh

Chang Gung University of Science and Technology

CGUST

長庚科技大學

Quy Sơn, Đào Viên, Phác Tử, Gia Nghĩa

Đại học khoa học kỹ thuật Triêu Dương

Chaoyang University of Technology

CYUT

朝陽科技大學

Vụ Phong, Đài Trung

Đại học khoa học kỹ thuật Chính Tu

Cheng Shiu University

CSU

正修科技大學

Điểu Tùng, Cao Hùng

Đại học khoa học kỹ thuật dược khoa Gia Nam

Chia Nan University of Pharmacy and Science

CHNA

嘉南藥理科技大學

Nhân Đức, Đài Nam

Đại học khoa học kỹ thuật Kiện Hành

Chien Hsin University of Science and Technology

UCH

健行科技大學

Trung Lịch, Đào Viên

Đại học khoa học kỹ thuật Kiến Quốc

Chienkuo Technology University

CTU

建國科技大學

Chương Hóa, Chương Hóa

Đại học khoa học kỹ thuật Trung Hoa

China University of Science and Technology

CUST

中華科技大學

Nam Cảng, Đài Bắc

Đại học khoa học kỹ thuật Trung Quốc

China University of Technology

CUTE

中國科技大學

Văn Sơn, Đài Bắc

Đại học khoa học kỹ thuật Trung Châu

Chung Chou University of Science and Technology

CCUT

中州科技大學

Viên Lâm, Chương Hóa

Đại học công nghệ y học Trung Hoa

Chung Hwa University of Medical Technology

HWAI

中華醫事科技大學

Nhân Đức, Đài Nam

Đại học khoa học kỹ thuật Viễn Đông

Far East University

FEU

遠東科技大學

Tân Thị, Đài Nam

Đại học khoa học kỹ thuật Phụ Anh

Fooyin University

FYU

輔英科技大學

Đại Liêu, Cao Hùng

Đại học khoa học kỹ thuật Tỉnh Ngô

Hsing Wu University

HWU

醒吾科技大學

Lâm Khẩu, Tân Bắc

Đại học khoa học kỹ thuật Tu Bình

Hsiuping University of Science and Technology

HUST

修平科技大學

Đại Lý, Đài Trung

Đại học khoa học kỹ thuật Hoằng Quang

Hungkuang University

HK

弘光科技大學

Sa Lộc, Đài Trung

Đại học khoa học kỹ thuật Cảnh Văn

Jinwen University of Science and Technology

JUST

景文科技大學

Tân Điếm, Tân Bắc

Đại học khoa học kỹ thuật Cao Uyển

Kao Yuan University

KYU

高苑科技大學

Lô Trúc, Cao Hùng

Đại học khoa học kỹ thuật Côn Sơn

Kun Shan University

KSU

崑山科技大學

Vĩnh Khang, Đài Nam

Đại học khoa học kỹ thuật Lĩnh Đông

Ling Tung University

LTU

嶺東科技大學

Nam Đồn, Đài Trung

Đại học khoa học kỹ thuật Long Hoa

Lunghwa University of Science and Technology

LHU

龍華科技大學

Quy Sơn, Đào Viên

Đại học khoa học kỹ thuật Mỹ Hòa

Meiho University

MU

美和科技大學

Nội Phố, Bình Đông

Đại học khoa học kỹ thuật Minh Chí

Ming Chi University of Technology

MCUT

明志科技大學

Thái Sơn, Tân Bắc

Đại học khoa học kỹ thuật Minh Tân

Minghsin University of Science and Technology

MUST

明新科技大學

Tân Phong, Tân Trúc

Đại học khoa học kỹ thuật Nam Khai

Nan Kai University of Technology

NKUT

南開科技大學

Thảo Đồn, Nam Đầu

Đại học khoa học kỹ thuật Kiều Quang

Overseas Chinese University

OCU

僑光科技大學

Tây Đồn, Đài Trung

Đại học khoa học kỹ thuật Nam Đài

Southern Taiwan University of Science and Technology

STUST

南臺科技大學

Vĩnh Khang, Đài Nam

Đại học khoa học kỹ thuật Thánh John

St. John's University

SJU

聖約翰科技大學

Đạm Thủy, Tân Bắc

Đại học khoa học kỹ thuật Thụ Đức

Shu-Te University

STU

樹德科技大學

Yên Sào, Cao Hùng

Đại học khoa học kỹ thuật Đại Hoa

Ta Hwa University of Science and Technology

TUST

大華科技大學

Khung Lâm, Tân Trúc

Đại học khoa học kỹ thuật ứng dụng Đài Nam

Tainan University of Technology

TUT

臺南應用科技大學

Vĩnh Khang, Đài Nam

Đại học khoa học kỹ thuật Thành thị Đài Bắc

Taipei Chengshih University of Science and Technology

TPCU

臺北城市科技大學

Bắc Đầu, Đài Bắc

Đại học khoa học kỹ thuật Đại Nhân

Tajen University

TAJEN

大仁科技大學

Diêm Phố, Bình Đông

Đại học khoa học kỹ thuật tài chính kinh tế Đức Minh

Takming University of Science and Technology

TMUST

德明財經科技大學

Nội Hồ, Đài Bắc

Đại học khoa học kỹ thuật Hoàn Cầu

TransWorld University

TWU

環球科技大學

Đấu Lục, Vân Lâm

Đại học khoa học kỹ thuật Đông Nam

Tungnan University

TNU

東南科技大學

Thâm Khanh, Tân Bắc

Đại học khoa học kỹ thuật Vạn Năng

Vanung University

VNU

萬能科技大學

Trung Lịch, Đào Viên

Đại học khoa học kỹ thuật Ngô Phượng

WuFeng University

WFU

吳鳳科技大學

Dân Hùng, Gia Nghĩa

Đại học khoa học kỹ thuật thương nghiệp Dục Đạt

Yu Da University

YDU

育達商業科技大學

Tạo Kiều, Miêu Lật

Đại học khoa học kỹ thuật Nguyên Bồi

Yuanpei University

YPU

元培科技大學

Hương Sơn, Tân Trúc

 

Các học viện và trường đại học công nghệ

Trường

Tên tiếng Anh

Viết tắt tiếng Anh

Tên tiếng Hoa

Địa điểm

Học viện kỹ thuật sáng tạo Châu Á-Thái Bình Dương

Asia-Pacific Institute of Creativity

APIC

亞太創意技術學院

Đầu Phần, Miêu Lật

Học viện kỹ thuật Trí Lý

Chihlee Institute of Technology

CHIHLEE

致理技術學院

Bản Kiều, Tân Bắc

Học viện quản lý sức khỏe Kinh Quốc

Ching Kuo Institute of Management and Health

CKIMH

經國管理暨健康學院

Trung Sơn, Cơ Long

 

Chungyu Institute of Technology

CIT

崇右技術學院

Tín Nghĩa, Cơ Long

Học viện kỹ thuật Đại Hán

Dahan Institute of Technology

DAHAN

大漢技術學院

Tân Thành, Hoa Liên

 

De Lin Institute of Technology

DLIT

德霖技術學院

Thổ Thành, Tân Bắc

Học viện kỹ thuật Hòa Xuân

Fortune Institute of Technology

FIT

和春技術學院

Đại Liêu, Cao Hùng

Học viện kỹ thuật Hoa Hạ

Hwa Hsia Institute of Technology

HWH

華夏技術學院

Trung Hòa, Tân Bắc

Học viện kỹ thuật Lan Dương

Lan Yang Institute of Technology

FIT

蘭陽技術學院

Đầu Thành, Nghi Lan

 

Lee-Ming Institute of Technology

LIT

黎明技術學院

Thái Sơn, Tân Bắc

 

Nan Jeon University of Science and Technology

NJTC

南榮科技大學

Diêm Thủy, Đài Nam

Học viện kỹ thuật Á Đông

Oriental Institute of Technology

OIT

亞東技術學院

Bản Kiều, Tân Bắc

Học viện kỹ thuật hải dương Đài Bắc

Taipei College of Marine Technology

TUMT

臺北海洋技術學院

Sỹ Lâm, Đài Bắc

Học viện kỹ thuật Sáng Kiến Đào Viên

Taoyuan Innovation Institute of Technology

TIIT

桃園創新技術學院

Trung Lịch, Đào Viên

Học viện kỹ thuật Đại Đồng

Tatung Institute of Commerce and Technology

TTC

大同技術學院

Quận Đông, Gia Nghĩa

Học viện dịch vụ và lữ hành Đài Loan

Taiwan Hospitality and Tourism University

THTU

臺灣觀光學院

Thọ Phong, Hoa Liên

Học viện thiết kế Đông Phương

Tung Fang Design Institute

TF

東方設計學院

Hồ Nội, Cao Hùng

Học viện kỹ thuật Từ Tế

Tzu Chi College of Technology

TCCN

慈濟技術學院

Hoa Liên, Hoa Liên

Đại học ngoại ngữ Văn Tảo

Wenzao Ursuline University of Languages

WZU

文藻外語大學

Tam Dân, Cao Hùng

 

 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN 0929303189

 

access Đã truy cập: 5550304

onnline Đang Online: 26